IT-fall også i juni

IT-indeksen falt med over syv prosent i juni måned og det var kun tungvekteren NetCom som stod i mot.

IT-indeksen falt med over syv prosent i juni måned og det var kun tungvekteren NetCom som stod i mot.

Merkantildata og NetCom er hver for seg verdsatt til rundt 10 milliarder kroner. Dermed er det stort sett kursutviklingen i disse selskapene som styrer IT-indeksen. I mai måned så Merkantildata en kursreduksjon på 5 prosent, mens NetCom steg med seks prosent.

Det ser ut til at de fleste analytikerne fremdeles har høy tillit til selskapet Merkantildata. Eventuelle kursfluktuasjoner gjenspeiler vel dermed i større grad investorers holdning til totalmarkedet. Et fall på fem prosent synes da ikke så unaturlig, spesielt når i hvert fall en analytiker har nedjuster sine estimater på selskapet.

NetCom på sin side er ikke markedets mest likvide aksje, hvilket tidvis gir meget store kursutslag uten at det er tilsier at det foreligger "ny informasjon" rundt selskapet. Vårt inntrykk etter de siste månedene er at selskapsspesifike forhold tillegges mindre vekt i prisingen av NetCom, enn at aksjen representerer "norsk telekommunikasjon" for et stort antall investorer. Både fokusen på ulike oppkjøpscase og avviket mellom prisingen og den kursen man kan "regne seg hjem til," indikerer et slikt bilde. En kursoppgang på 6 prosent tillegges ikke da noen spesiell betydning.

Når IT-indeksen nå har falt hele syv prosent på en måned så skyldes altså det en bred nedjustering av hele sektoren. Det er ikke bare Tandberg Data som har trukket ned.

Samtlige "Tandberg-selskap" falt i juni. Tandberg Data med 48 prosent, Tandberg med 19 prosent og Tandberg Television med nær 17 prosent. I samtlige aksjer er kursfallene et resultat av såvel selskapsspesifike nyheter som en generelt større usikkerhet i forhold til IT-sektoren.

ASK er atypisk i så måte. Kursutviklingen i ASK viser med all tydelighet hvor volatile IT-aksjer kan være. I mangel av ny informasjon fra selskapet, så vi betydelig usikkerhet knyttet til selskapets fremtid, speiselt i det amerikanske markedet. Aksjen var en periode helt nede på 48 kroner, men avsluttet måneden på 60 kroner etter et fall på knappe fem prosent.

Programvaresektoren har sett relativt kraftige kursfall i løpet av juni, helt uten at det har fremkommet negative nyheter knyttet til sektoren. Agresso har falt med 1,5 prosent, Visma med 7,7 prosent, Provida med 12,5 prosent, Norman Data Defense med 3,7 prosent og PC-Systemer med 17 prosent.

En ren programvare-indeks ville med andre ord vist en heller sørgelig utvikling i juni. Disse selskapene ser ut til å bli priset på en kombinasjon av sammenlikning med tilsvarende selskap i andre land og på en forventning om relativt høy vekst i enkeltselskapene. Vi har ikke registrert spesielle negative selskapsspesifike nyheter den siste måneden - snarere tvert i mot - og tar derfor kursutslagene mer som tegn på investors holdning til IT-sektoren.

Tidligere kommentarer om kursutviklingen i IT-sektoren finner du i høyre marg under "beslektede artikler".

Til toppen