IT-feil i NAVs milliard-prosjekt

Første fase av pensjonsreformen er i gang. Men ikke alt går på skinner.

IT-feil i NAVs milliard-prosjekt

Første fase av pensjonsreformen er i gang. Men ikke alt går på skinner.

Nye pensjonsregler i Norge er et av Norges største IT-prosjekter i milliardklassen. Arbeidet med pensjonsreformen har pågått i mange år og innebærer blant annet pålagt tjenestepensjon i alle bedrifter.

Nå er første del av pensjonssystemet ferdig, men det har ikke gått knirkefritt.

En IT-feil har ført til at 9.000 av totalt 1,2 millioner pensjonister har blitt trukket for mye i skatt. Andre har igjen blitt trukket for lite i skatt. Trafikken har til tider kollapset og publikum har ikke fått tilgang til NAVs nettsider.

Nav-sjef Tor Saglie sier til Aftenposten at dette ikke er mye å snakke om i forhold til alt som kunne gått galt med et av Norges mest kompliserte IT-systemer.

Over 300 milliarder kroner i trygd, pensjoner og andre ytelser til nordmenn håndteres gjennom NAVs servere. Det utgjør en tredel av statsbudsjettet.

Det offentlige har slitt med IT-skandaler og store kostnadsoverskridelser på blant annet trygdesystemet Tress, det nye billettsystemet Flexus og vegvesenets førerkortregistrering Autosys.

Pensjonsreformen er Norges største SOA-prosjekt. IT-løsningen skal etablere automatisk saksbehandling og selvbetjeningsløsninger over Internett for publikum.

Regjeringen anslår at de totale reformkostnadene vil komme på om lag fire milliarder kroner – inklusive IKT-utgiftene på 1,3 milliarder. De årlige utgiftene framover vil bli styrt av takten for etablering av NAV-kontorene.

Accenture har vært ansvarlig for forprosjektet med opptil 80 personer som har jobbet mot NAV. IBM tapte den viktige NAV-kontrakten, mens CapGemini og Steria har også nytt godt av konsulentoppdrag mot den offentlige aktøren.

Fase 2 er altså nå avsluttet med nytt saksbehandlingssystem for pensjon og en selvbetjeningsløsning for publikum. Disse skal gi høy servicegrad overfor brukerne og redusert ressursbehov i framtidig saksbehandling. Systemene skal understøtte de framtidige arbeidsprosessene på pensjonsområdet i NAV.

Fase 3 er innføringen av det nye regelverket. De foregående faser skal forberede for implementering av en modernisert folketrygd.

Man tenker kanskje ikke på NAV som noen IT-bedrift, men med sine 200 ansatte som jobber med drift og utviklingsoppgaver, har NAV et betydelig IT-miljø målt i forhold til norske bedriftsstørrelser.

NAV ansatte i fjor 25 nye IT-folk som skal jobbe med pensjonsreformen.

    Les også:

Til toppen