IT-ferskingenes begynnerlønn

Treårig IT-utdanning gir meget sterk lønnsutvikling, mens grunnutdanningen på to år ikke har gitt noen lønnsutvikling det siste året. Dette er konklusjonen DPH IT-høgskolen trekker etter sin siste lønnsundersøkelse.

Treårig IT-utdanning gir meget sterk lønnsutvikling, mens grunnutdanningen på to år ikke har gitt noen lønnsutvikling det siste året. Dette er konklusjonen DPH IT-høgskolen trekker etter sin siste lønnsundersøkelse.

  • Karriere
Gjennomsnittslønnen for diplomkandidater (et treårig IT-studium ved DPH IT-høgskolen) økte med 6,8 prosent fra 1998 til 1999. Dersom bonusordningene tas med er økningen på nesten ti prosent. Dette er en betydelig økning.

Når det gjelder den to-årige grunnutdannelsen oppleves faktisk en nedgang i lønn på 0,6 prosent. DPH hevder i sin undersøkelse at dette ikke er 'signifikant forskjell', slik at konklusjonen blir at lønnen for to-årig IT-utdanning blir som året før. Inkluderes bonusordningene her, viser det likevel en økning på 1,5 prosent.

Med andre ord; lønnsutviklingen for kandidater med tre-årig IT-utdanning er meget sterk, mens uteksaminerte elever fra grunnstudiet hadde svak eller ingen lønnsutvikling.

- Dette reflekterer endringer i arbeidsmarkedet, hvor mangelen på IT-kompetanse ikke lenger er like prekær. De med kortest utdanning vil trolig tape terreng i forhold til de med lenger IT-utdanning, konkluderer Steffen Bang, som er markedssjef ved DPH.

Fredrik Syversen i IT-bransjens interesseorganisasjon IKT-Norge er ikke enig i DPHs konklusjon om at det ikke lenger er så stort behov for de med kortere IT-utdanning.

- Statistikk IKT-Norge sitter på tilsier at behovet vil øke, spesielt med tanke på nettverksekspertise. Utdanningsinstitusjoner som IT-Akademiet og NæringsAkademiet samarbeider med bransjen om å tilby sertifiseringer knyttet opp mot spesielle produkter, nettopp for å dekke et behov. Eksempler på dette er Cisco og Microsoft som samarbeider med disse studiestedene.
Dette kan du lese mer om her:
120 Cisco-elever på IT-Akademiet
Studentene på IT-Akademiet får gratis Office 2000

- Dette er et signal høyskolene må ta alvorlig. Ett-årig utdanning kan også være verdifull, understreker Syversen.

Et annet aspekt som kommer frem av DPHs undersøkelse er at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner fremdeles er store. Og forskjellene vokser når man inkluderer bonusordningene.

I gjennomsnitt tjente kvinner med tre-årig IT-utdannelse 6.300 kroner mindre i året enn sine mannlige kolleger. Og inkluderes bonusordningene tjente kvinnene hele 37.230 kroner mindre enn mennene.

I 1998 tjente DPH-elever med grunnstudium i snitt 247.000 kroner. Med bonusordninger utgjorde lønnen 251.914.

For diplomstudentene ble lønnen i 1998 i snitt 259.000 kroner, og 273.312 kroner inkludert bonus.

I fjor tjente diplomkandidatene i snitt 276.538 kroner (300.348 kroner med bonus), mens kandidatene med grunnstudium tjente 245.612 kroner (255.745 kroner med bonus).

Syversen stiller seg undrende til at kvinner får dårligere bonus-ordninger enn menn. - Bonus skal i prinsippet være prestasjonsavhengig. Man får enten en bonus på grunn av oppnådd salgsresultat, eller bonusen beregnes som en viss prosentandel av grunnlønnen.

Syversen synes det er vanskelig å si noe om årsaken. - At kvinner med samme stilling som menn får mindre bonus, er rart. Jeg kan ikke skjønne at bonusordningene kan være kjønnsbasert, sier han og legger til:

- Jeg trodde IT-bransjen var bedre enn andre bransjer når det gjaldt å sette fokus på prestasjon, ikke kjønn. Oppleves likevel denne forskjellen, vil jeg oppfordre kvinnene til å 'skrike høyt'. Det er i tilfelle et alvorlig signal til en bransje som har behov for kvinner i arbeidsskokken.

Når det gjelder lønnsforskjellen basert på utdanningens varighet, er Syversen enig i at lang utdannelse skal kompenseres med høyere lønn.

Til toppen