IT-firmaet med «nøytronbombe»-strategi

CA-sjefen er nettopp sparket. Verdens nest største programvarehus er kjent for oppkjøp der alle ansatte måtte gå.

CA-sjefen er nettopp sparket. Verdens nest største programvarehus er kjent for oppkjøp der alle ansatte måtte gå.

Visste du at verdens nest største programvarehus opprinnelig var sveitsisk? At det ble kjøpt opp og videreutviklet av en kineser? Og at det er kjent for sin «nøytronbombe»-strategi?

Til å være så stor og betydningsfull, er Computer Associates (CA) merkelig lite kjent. Bortsett fra det ry dets (tidligere) leder Charles B. Wang har for sin direkte og bøllete lederstil. Faktisk finnes det så vidt jeg vet ikke skrevet noen bok eller større artikkel om CA, annet enn noen spredte, mindre artikler. (Bortsett fra to «fort-lest-fort-glemt» bøker av Wang selv.)

Men det burde vært gjort. Charles Wang var åpenbart en meget fargerik leder – som det gjerne heter om omstridte personer som kunne finne på de underligste krumspring. I tillegg er CAs suksess en svært interessant historie om vellykkede oppkjøp gjennom to tiår.

Computer Associates var opprinnelig et lite sveitsisk programvarehus. I 1974 ble Charles Wang – som er født i Kina i 1944, men vokste opp på New Yorks østkant etter at familien flyttet dit i 1952 – ansatt som leder for dets amerikanske distributør. Det gjorde han så godt at han i 1979 helt enkelt kjøpte CA, sammen med sin bror. Da hadde han bare få år i forveien, i 1976, klart det kunststykke å utkonkurrere IBM på et viktig område – et sorteringsprogram kalt CA-SORT. Suksessen skyldes at programvaren ble solgt over postordre og ikke via forhandlere. Dette var så vellykket at børsnoteringen noen år etter, i 1981, for alvor etablerte CA som en betydningsfull programvareleverandør. I løpet av 1990-årene ble CA verdens største programvarehus, men senere forbipassert av Microsoft.

Grunnlaget for den suksessen som fulgte lå i de oppkjøp som ble foretatt. Fra 1982 og til i dag har CA kjøpt minst ett firma per år. Mest kjent er kanskje oppkjøpet av Cullinet i 1989. CA har brukt samme strategi ved hvert oppkjøp – sparket de ansatte og beholdt verdien av programvaren og kundene. Dette er blitt kalt en «nøytronbombe»-strategi. (En nøytronbombe skal ødelegge mennesker, ikke materiell.)

Wang ble fort kjent for sin aggressive og direkte stil – ikke bare internt, men også overfor kunder: Hvilke andre IT-leverandører går til rettssak mot sine kunder? Eller truer med rettslige skritt hvis de ikke kjøper enda mer programvare fra CA? Dette lå til grunn da CA i 1992 gikk til sak mot sin største kunde EDS for å bryte lisensavtalene.

I 2000 overlot Wang roret til sin yndling Sanjay Kumar. Kumar har på mange måter samme bakgrunn som Wang – innvandrer (fra Sri Lanka 14 år gammel) som vokste opp i fattigslige kår i USA. Kumar ble oppdaget av Wang da CA kjøpte et mindre programvareselskap i 1987. Kumar er vel kanskje den eneste som har overlevd «nøytronbombe»-strategien. Han ble godt tatt vare på av Wang, som ble en slags farsfigur for ham, og fikk betydelige lederstillinger i CA.

Samtidig er Wang og Kumar tydeligvis vidt forskjellige personligheter. Wang som aggressiv selger, og Kumar som rasjonell teknokrat. Tilsynelatende en god match.

I 2000 ble Kumar ny sjef, mens Wang beholdt jobben som styreformann – som skikken ofte er ved sjefsskifter i USA. Siden de hadde jobbet så godt sammen i så mange år, trodde alle dette ville gå bra. Men året etter, i 2001, forsøkte Wang å gi Kumar sparken, uten å ha styrets godkjennelse. Resultatet ble at det var i stedet Wang som ble sparket – som styreformann.

Hva som var årsaken til denne konflikten er uklart. Muligens ville Kumar vise for tydelig at han var sjef, og «gamlefar» Wang innså ikke at han faktisk hadde gitt fra seg makten. og styringen. Men årsaken kan også være så praktisk som at de hadde ulikt syn på regnskapsføringen i firmaet.

CA har noen av de tøffeste krav til inntjening og lønnsomhet i bransjen. Av den grunn – muligens – praktiserte CA som mange andre amerikanske selskaper en regnskapsføring som mer var siktet inn mot å øke børsverdien ved oppblåste omsetningstall, enn reelle kostnader og inntekter til riktig tid. Da USAs kredittilsyn Securities and Exchange Commission (SEC) begynte å se nærmere på dette, tok Kumar affære og endret regnskapspraksis: I stedet for å inntekstføre hele lisensinntektene det året lisensen ble solgt, ble de spredd ut over kontraktstidens varighet. Resultatet ble at CAs børsverdi straks falt som en stein.

Men det var «for lite for sent», som det heter. Etterforskning fra SEC har ført til at flere sentrale ledere i CA nå er siktet for korrupsjon. Sist uke måtte Sanjay Kumar også gå fra sin stilling som leder og over i en mindre betydningsfull jobb i CA.

Om han falt for eget eller Wangs grep vil de to sikkert strides om. Men en kan trygt si at det var den kultur som CA har bygget opp med Wang i spissen som til sist felte Kumar.

Vil CA overleve som firma? Det er liten grunn til å tro noe annet.

CA har en sterk posisjon på programvare til drift av store datamaskiner og nettverk, et område med meget store marginer. De spiller en langt mer beskjeden rolle innenfor klient/servermarkedet. (Det er sikkert også årsaken til at de ikke er så godt kjent og profilert.) Nye satsingsområder og produktområder de senere år har vært rettet mot trådløs kommunikasjon og webtjenester for å få sømløs integrasjon mellom ulike nettsteder. Satsingen har vært passe vellykket.

I tillegg er CA et meget lønnsomt firma med betydelig «penger på bok». De kan derfor sikkert motstå en eventuell (midlertidig?) nedgang dersom kundene svikter som følge av korrupsjonsanklagene.

Kundene vil nok huske CA for korrupsjonsanklagene. Men IT-bedriftene som ble kjøpt opp vil nok heller huske CA for sin hardhendte fremferd – for sin «nøytronbombe»-strategi.

    Les også:

Til toppen