IT-fjernstyring gir Statoil milliardgevinst

IT-fjernstyring gir Statoil milliardgevinst

Statoil flytter ekspertene fra olje-plattformene inn på land, og det gir store økonomiske gevinster.

Oljen fra Nordsjøen gir store inntekter til Norge, og til oljeselskaper som Statoil, men det er dyrt å operere de store kompliserte oljeplattformene.

Det kreves mye spisskompetanse og avansert utstyr for å hente opp oljen, og tidligere var det slik at man måtte være fysisk tilstede ute på plattformen. Det var dyrt, men nå flyttes stadig mer av virksomheten inn på land, takket være utstrakt bruk av IT.

- Det er noe av filosofien i Statoil at landorganisasjonen skal bli mer besluttende, og offshore-organisasjonen mer utførende, sier Adolfo Henriquez, Statoils sjef for integrerte operasjoner, til Dagens Næringsliv.

Integrerte operasjoner er betegnelsen for IT-baserte løsninger som gjør det mulig for eksperter på land, å jobbe med informasjon fra sensorer ute på plattformen. Dermed slipper de å oppholde seg ute på plattformen i lengre perioder. Det sparer Statoil store summer på, og de tjener også mer fordi det gjør de bedre til å utnytte ekspert-ressursene sine.

Statoil skal allerede ha økt sine inntekter med 8,6 milliarder kroner, takket være de nye IT-løsningene, og de forventer en tilsvarende økning i år.

Oljeindustriens landsforening anslår at gevinsten totalt sett kan bli på hele 250 milliarder kroner over en tiårs-periode fra 2005 til 2015.

Til toppen