IT-folk bytter gjerne jobb

Unge IT-folk i dag er lite lojale mot sin arbeidsgiver, viser en fersk undersøkelse.

Unge IT-folk i dag er lite lojale mot sin arbeidsgiver, viser en fersk undersøkelse.

Universum Communications har gjennomført en undersøkelse blant 343 norske IT-ansatte i fulltid. Alle er under 40 år, har høyskoleutdanning, og har vært yrkesaktive i opptil ti år. I snitt har de hittil hatt to arbeidsgivere og jobbet i 4,5 år.

Over halvparten av dem sier de vil bytte arbeidsgiver innen to år. Nesten 40 prosent sier dette vil skje innen ett år.

Kun 20 prosent sier at de med stor sikkerhet ikke vil bytte arbeidsgiver innen fire år.

Den viktigste årsaken til at de vil flytte på seg oppgis å være familie og privatliv. Deretter kommer uenighet med ledelsens mål og strategier, etterfulgt av tilbud om mer stimulerende arbeidsoppgaver.

Markedsansvarlig i Universum, Carlo Duraturo, forteller at det er store forskjeller mellom kvinner og menn. Den viktigste årsaken for jobbskifte hos kvinner er at de er i midlertidig ansettelser, mens menn i større grad vil bytte på grunn av familie.

Duraturo mener at det er viktig å tilby en konkurransedyktig lønn for å holde på de ansatte. Nesten 70 prosent av de spurte oppgir at god lønn er viktig for at de skal bli hos sin nåværende arbeidsgiver.

Også fleksibel arbeidstid er avgjørende for at de ansatte skal trives, mener Duraturo.

    Les også:

Til toppen