IT-folk kan igjen velge og vrake jobber

IT-ledigheten fortsetter å falle, og bransjen har mange ledige stillinger.

IT-ledigheten fortsetter å falle, og bransjen har mange ledige stillinger.

Aetat har i 19 måneder på rad målt gradvise forbedringer i ledigheten blant IT-folk. På vårparten begynte ledighetstallene å krype nedover mot den magiske 2000 grensen.

Tallene for november viser at pilen fortsetter å peke nedover.

– Aetat hadde i november 1 487 registrerte ledige blant ingeniører, systemutviklere, programmerer og teknikere, forteller underdirektør Hans Kure til digi.no.

Dette er en nedgang på 417 ledige eller 22 prosent i forhold til samme periode i fjor. Sammenligner man med den samlede ledighetsnedgangen på 13 prosent, viser IT-bransjen dermed uvanlig sterk optimisme.

I oktober ble det registrert 1 618 stillinger som er en nedgang på 381 personer i forhold til samme periode i fjor.

Samtidig har det i løpet av novembermåned vært utlyst hele 597 ledige IT-stillinger. Det er en økning på 68 prosent målt i samme periode i fjor.

Oktobermåned hadde 412 ledige stillinger å velge mellom, som var en stillingsvekst på 65 prosent fra samme periode i fjor.

Det er i tillegg grunn til å tro at stillingene er langt flere ettersom mange utlysninger skjer på det såkalte gråmarkedet eller gjennom bekjentskaper.

Sammenlikner man 2005 med 2004, måned for måned, ser man at nedgangen i ledighet blant IT-folk akselererer: Ledigheten gikk ned 12 prosent i mai, 14 prosent i juni, 16 prosent i juli, 19 prosent i august, 21 prosent i september, 22 prosent i oktober og 22 prosent i november.

Eksplosjonen i stillinger er på mange måter uvanlig tatt i betraktning at flere av de store IT-selskapene som Ementor, HP, IBM, Netcom, Telenor, Umoe IKT og Nera har varslet kutt på til sammen snaue 1000 personer.

Kure tror det nå dukker opp mange nye bedrifter og satsningsområder innen IT, og at IT-folk er en attraktiv målgruppe for videre jobbrotasjon.

Det er likevel langt igjen til snittet i 2000 som var gullalderen i IT-bransjen. I snitt var det bare registrert 587 ledige gjennom hele året.

Til toppen