IT-folk med skjulte lønnsgoder

IT-folk har hatt en sterkere lønnsvekst enn næringslivet for øvrig, viser en undersøkelse.

IT-folk har hatt en sterkere lønnsvekst enn næringslivet for øvrig, viser en undersøkelse.

Lønnsveksten for IT-bransjen i fjor var på fire prosent, som var bedre enn den generelle lønnsveksten. I år forventet det en lønnsvekst på 3,5 prosent.

Ledere hadde gjennomsnittlig en lavere vekst enn resten av de ansatte med tre prosent for senior og fire prosent for resten.

Det er det internasjonale selskapet Mercer Human Resource Consulting som på oppdrag fra IKT-Norge har gjennomført lønnsundersøkelsen som også avdekker at det finnes skjulte frynsegoder.

Blant annet har 59 prosent av de ansatte innen IKT reiseforsikringer og 42 prosent får betalt medlemskap innen idrett. Ifølge Mercer, er tilsvarende tall for øvrig næringsliv henholdsvis 37 og 25 prosent.

IT-bransjen har også utstrakt bruk av fleksible hjemmekontor-muligheter og fri bruk av datautstyr, telefoner og bredbånd.

44 prosent av IKT-bransjen har fleksible ordninger mot 14 prosent i næringslivet ellers. For ledere er 22 prosent kvalifisert for firmabil mens 75 prosent har en bilgodtgjørelse, der trenden åpenbart går mot mer bilgodtgjørelser.

Statistikken er i år basert på data fra 35 IKT bedrifter som er en blanding av store internasjonale aktører og etablerte norske spillere med under 20 ansatte. I forhold til siste år har mengden av data blitt mer enn firedoblet, til over 5500 stillinger.

IKT-Norge peker på sterk etterspørsel etter spesialister i en kunnskapsbasert bransje som årsak til et større prispress enn næringslivet generelt.

Mangel på spesialister som følge av rekordlavt inntak på høyskoler og universiteter av ungdom som vil studere IT, kan fortsette å presse prisene oppover.

På den annen side anslår Gartner at det totale antallet IT-personell vil reduseres med 15 prosent innen 2010. Dette som følge av at IT-bransjen blir industrialisert med automatiserte prosesser. Også outsourcing av utviklingsoppdrag til lavkostland som India, Kina, Sri Lanka og Øst-Europa kan dempe prispresset.

Til toppen