IT-folk mer opptatt av pensjon

IT-bransjen blir eldre og pensjon er viktig sier stadig flere i en ny undersøkelse.

IT-bransjen blir eldre og pensjon er viktig sier stadig flere i en ny undersøkelse.

IT-bransjen er fremdeles en ung bransje med forholdsvis få eldre arbeidstagere. Men dette er i endring.

Nå svarer så mye som 60 prosent av arbeidstakere i IT-sektor at pensjonsordning er viktig ved valg av arbeidsgiver. Bare 25 prosent er opptatt av gode bonusordninger.

Det viser en omfattende holdningsundersøkelse foretatt av stillingsannonse-tjenesten Zett Stilling, der over 8000 nordmenn fra hele landet deltok.

På landsbasis deler folk den lunkne bonusholdningen som data- og it-folk står for, ifølge undersøkelsen som ble foretatt på Zett.no i april 2005. På landsbasis svarte 22,2 prosent av deltakerne at bonus er viktig eller avgjørende for valg av arbeidsgiver.

– Det er ikke overraskende at mange arbeidstakere søker trygghet fremfor mer uforutsigbare ordninger. Mange har nok friskt i minne de mer ustabile tilstandene som hersket på både på arbeidsmarkedet og i økonomien for noen få år siden. Men jeg hadde ikke ventet et så klart utslag, sier Helene Graver, markedssjef i Zett Stilling.

Ifølge undersøkelsen er kvinner minst opptatt av bonusordninger enn menn. Bare omkring 18 prosent av kvinnene som deltok på landsbasis oppga at de synes det er viktig med bonus på jobben. Kvinner er likevel ikke mer opptatt av gode pensjonsordninger enn menn.

Hele 67,6 prosent av arbeidstakere på landsbasis synes ifølge undersøkelsen fra Zett.no at pensjonsordninger er viktig. Dermed ligger altså IT-bransjen litt bak resten av norsk yrkesliv, men forskjellene er ikke så store.

Arent Greve, professor i organisasjonsteori ved Norges Handelshøyskole i Bergen, mener en økende interesse blant arbeidstakere for pensjonsordninger kan skyldes at folk ikke lenger stoler på folketrygden.

Til toppen