IT-folk til Norges hemmeligste jobb

Norske myndigheter trenger sikkerhets-eksperter.

IT-folk til Norges hemmeligste jobb

Norske myndigheter trenger sikkerhets-eksperter.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) skal beskytte hemmelig informasjon og redusere sårbarheter ved å hindre at uvedkommende får tilgang til graderte informasjonssystemer.

Blant de typiske virksomhetene som NSM jobber med er Forsvaret, utenrikstjenesten, teleoperatører og kraftselskaper.

NSM var blant annet sterkt inne tidligere i sommer da Estland ble utsatt for et massivt hacker-angrep. Over en million datamaskiner ble brukt til å angripe estiske nettsider, og en av angrepsformene som ble brukt var et distribuert angrep som blir gjort fra mange forskjellige infiserte maskiner utplassert rundt om på Internett.

NSM avdekket at flere av maskinene sto i Norge.

    Les også:

- Vår oppgave er først og fremst å sikre samfunnsverdier ved at vi beskytter informasjon, eller at vi får andre til å passe på hemmelighetene sine, sier informasjonssjef Liv Nodeland i NSM til digi.no.

Når informasjon må beskyttes av sikkerhetsmessige grunner, opererer NSM med grader fra strengt hemmelig, hemmelig, konfidensielt, og begrenset.

Strengt hemmelig er den høyeste graderingen og nyttes dersom det kan få helt avgjørende skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende.

Vår oppgave er først og fremst å sikre samfunnsverdier ved at vi beskytter informasjon Nå er NSM på jakt etter fire IT-eksperter til å jobbe med sikkerhet på deres sikkerhetsavdeling på Kolsås.

Hovedoppgaven blir å analysere innsamlet data, og sørge for at organisasjonen til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde. NSM vil ha kandidater på hovedfagsnivå i informatikk, men de åpner også for at nyutdannede kan søke.

God erfaring kan kompensere for formell utdanning. Lønnsnivået anslås til mellom 396.700 til 561.800 kroner, og NSM oppfordrer både personer med innvandrerbakgrunn, kvinner og eldre til å søke.

Til toppen