IT-folk vegrer å sertifisere seg

EUCIP-sjef Renny Bakke Amundsen vil rydde opp i kompetansekaoset i IT-bransjen.

Renny Bakke Amundsen, EUCIP
Renny Bakke Amundsen, EUCIP

EUCIP-sjef Renny Bakke Amundsen vil rydde opp i kompetansekaoset i IT-bransjen.

I september i fjor ble den nye bransjestandarden for kompetanse, EUCIP, (European Certification of Informatics Professionals), lansert i Norge.

Det er EU som har initiert programmet for å kunne dokumentere faktisk kompetanse ut fra den økende etterspørselen på IT i Europa.

Programmet har blitt tatt varmt imot både av IKT-Norge og Abelia.

    Les også:

På samme måte som det er ønskelig at rørleggeren som skal pusse opp badet har mesterbrev og våtromssertifikat, ønsker IT-bransjen en standard som sier noe om hvilket kunnskapsområde og kompetansenivå de IT-profesjonelle har.

– Men ting tar tid, og det er ikke lett å få folk til å ta sertifiseringer, medgir administrerende direktør Renny Bakke Amundsen til digi.no.

Foreløpig er EUCIP ukjent for mange IT-kunder, og det er en langt lerret å bleke å gjøre det kjent. Men målet er at begrepet etter hvert skal være så godt innarbeidet at kunden men en gang tenker kvalitet når de ser tittelen EUCIP-sertifisering.

Mange kan surfe godt på en flott IT-tittel i dag, og en sertifisering kan virke både ubehagelig og kanskje til og med avslørende ettersom den kan avdekke kompetansebrist.

Foreløpig har EUCIP avtale med en håndfull bedrifter, og det er bare fem personer som har avlagt sertifisering på EUCIP spesialistnivå, mens 10 til 15 er i prosess.

Nå ønsker EUCIP å gå mer aggressivt til verk, og vil rette seg inn mot personalefunksjonene i virksomheter. På gårsdagens møte hos eWork på Lysaker var 35 bedrifter samlet.

– Vi tilbyr en gratis standard for måling av kompetanse til kunder som de kan bruke i medarbeidersamtaler. Et slikt verktøy ville ha kostet mange penger og kan være verdifullt til å avdekke sterke og svake sider, og dessuten orientere IT-ansatte mot riktig karrierevei i bedriften, sier Amundsen.

Spesialistnivået definerer 21 spesialistroller som setter krav til så vel formal- som realkompetanse og ikke minst evne til profesjonell yrkesrolleutøvelse.

På core-level nivået, som er et basisnivå, har EUCIP derimot solgt 500 sertifikater. EUCIP Core er obligatorisk krav for søknad om EUCIPs spesialistsertifikat. Sertifiseringen dokumenterer kunnskap om planlegging, bygging og drift av et IT-system. Bestås alle tre testene, kan man smykke seg med et EUCIP Core Level sertifikat.

– IT-bransjen har minst 100.000 ansatte, og vi håper på at en stor prosent av disse vil skjønne verdien av å ta et slikt kurs, sier Amundsen.

Norge ligger likevel langt fremme i forhold til andre land i Europa, mener Amundsen.

Dette er kompetanseområdene i EUCIP:

 • Client Manager
 • IS Auditor
 • IS Manager
 • IT Trainer
 • Help Desk Supervisior
 • X-systems Engineer
 • Data Ctr. Configur. Manager
 • Network Manager
 • Database Manager
 • Security Adviser
 • TLC Architect
 • Sales & Application Cons.
 • Enterprise Solution Consultant
 • Logistics & Autom. Consultant
 • Software Developer
 • System Integrator & Testing Engineer
 • Web & Multimedia Master
 • IT System Architect
 • Business Analyst
 • IT Project Manager
 • IT Analyst
Til toppen