IT for 4 trillioner i `97

IT-industrien vil vokse med 12 prosent i 1997, mener analyseselskapet IDC, som anslår at det totale innkjøp av informasjonsteknologi vil ende på 683 milliarder dollar.

IT-industrien vil vokse med 12 prosent i 1997, mener analyseselskapet IDC, som anslår at det totale innkjøp av informasjonsteknologi vil ende på 683 milliarder dollar.

En undersøkelse utført av analysebyrået IDC, konkluderer med at det totale forbruket av IT vil fortsatt å vokse sterkt i `97. Selv om veksten vil reduseres noe i forhold til fjoråret, er den fortsatt langt høyere enn tidlig på 90-tallet, da veksten var nede i 5-6 prosent. Også i år vil USA dominere markedet og stå for mellom 40 og 41 prosent av verdens totale IT-produksjon. USA er også en storkonsument av IT, og sammen med Sverige topper de statistikken over bruk av IT i forhold til BNP (bruttonasjonalprodukt) med 3 prosent.

- Størst vekst i `97 kan man forvente fra de øst-asisatiske landene, med Japan i spissen. Utvikling mot større velferd i denne delen av verden vil også føre til høyere forbruk av IT. Ifølge IDC vil økende etterspørsel fra blant annet Kina, Taiwan, Korea og Singapore være noe av drivkraften bak den fortsatt sterke veksten. I Europa forventes det ikke de helt store endringene, og mye av årsaken til dette er at PCer fortsatt er opptil ti prosent høyere enn i USA, sier en represetant for IDC til Newsbytes.

Til toppen