IT-forbundet sier nei til 6-timers arbeidsdag

IT-ministeren vil ha 6-timers arbeidsdag, men får ikke med seg alle fagforbundene.

IT-forbundet sier nei til 6-timers arbeidsdag

IT-ministeren vil ha 6-timers arbeidsdag, men får ikke med seg alle fagforbundene.

På oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), har Statistisk Sentralbyr (SSB) fått i oppdrag å lage en rapport som belyser mulighetene for 6-timers dag. Rapporten: Arbeid og fritid – prioriteringer i det 21. århundre. ble presentert av forsker Roger Bjørnstad på statsrådens kontor i forrige uke.

IT-minister Heidi Grande Røys fortalte et fulltallig pressekorps at innføring av 6-timers dag vil bli en gradvis implementering - men at det er helt nødvendig å få med seg fagforeningene for å kunne lykkes med planen.

I forrige uke skrev digi.no om interesseorganisasjonen IKT-Norge som uttrykte sterkt skepsis til 6-timers dagen. «Vi er allerede i underskudd på 5.000 stillinger, og en 6-timers dag vil forverre situasjonen», påpeker generalsekretær Per Morten Hoff i sitt innlegg.

    Les også:

IKT-Norge får støtte fra IT-forbundet (YS) som også er klare på at 6-timers dag ikke er tema blant deres medlemmer.

Mens LO har satt opp 6 timers dag som krav og kampsak, har YS overhode ikke satt dette på dagsorden.

IT forbundets leder Kjell Flagstad understreker at ubesatte stillinger sliter på de ansatte. Han mener at 6 timers dag ytterligere vil øke belstningen på de ansatte.

- Vi har allerede store problemer i det såkalte nye arbeidslivet, som omfatter store deler av finans, megler, konsulent og IT-bransjen. Svært mange selv store aktører blant arbeidsgiverne bryter reglene for unntak fra overtidsreglene, og mange arbeidstakere føler seg presset til å jobbe mye og uten overtidsgodtgjørelse, sier han til digi.no.

IT forbundet og Flagstad er klare på at dette vil bli fulgt opp mot berørte arbeidsgivere. Han legger til at reglene er innskjerpet også fra myndighetenes side. Det er bare ett begrenset antall stillinger og med meget klare beskrivelser for krav om selvstendighet i arbeidstid som gis mulighet til untakelse fra reglene. Flagstad kan ikke forstå hvordan ellers seriøse bedrifter åpent neglisjerer norsk lov på dette området.

Ett nytt EU-direktiv vil gjøre det lovlig å jobbe 60 timers uker. I Norge er dagens regler for overtidsarbeide klare. Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av uka, 25 timer i måneden og 200 timer per år. Er en bedrift bundet av tariffavtale, kan bedriften og de tillitsvalgte avtale overtid utover disse grensene, men aldri mer enn 300 timer i året. Nå vil et nytt EU-direktiv øke arbeidsuken i EU-landene fra 48 til maksimalt 60 timer.

IT forbundets leder Kjell Flagstad er meget betenkt når det gjelder virkningen dette nye EU direktivet for arbeidstakere om det blir implementert i Norge.

- Vi får håpe det blir opp til det enkelte land og partenes i arbeidslivets nåværende avtaler om arbeidstid som vil gjelde, sier Flagstad.

Han viser til at dette faktisk er praksis for ett antall EU direktiver, og IT forbundet vil utvilsomt stå bå barikadene mot en utvidelse fra 48 til 60 timer.

- Vi vil ikke prioritere reduksjon av arbeidsdagen til 6 timer. I vår bransje er det ikke rom for en slik krav i 2008 og på relativt lang sikt. Det er langt viktigere ting vi ville diskutere og presse på med ovefor våre arbeidsgivere når det gjelder arbeidstid og flekibilitet. Blant annet ser vi helt klart samme omsorgsbehov for pleie av gamle foreldere som omsorg fra mor og far ved sykdom og barnefødsler. Hele livet endres behovet for redusert arbeidstid i perrioder, og det er langt bedere å samarbeide med arbeidsgiversiden om slike ordninger.

Til toppen