BEDRIFTSTEKNOLOGI

IT-Fornebu: Avklaring først til høsten

Selv om regjeringen peker ut en utbygger 1. juni, innrømmer statsråd Lars Sponheim at en egentlig avklaring ikke kan ventes før til høsten.

Eirik Rossen
19. mai 1999 - 14:15

Sponheim holdt en pressekonferanse i formiddag for å forklare den videre gangen i regjeringens arbeid med det planlagte IT-senteret på Fornebu. Det er nedsatt et utvalg av embetsmenn under ledelse av ekspedisjonssjef Hugo Parr i Nærings- og handelsdepartementet. Utvalget skal "bruke dag og natt, arbeidsdag og helligdag" fram til 1. juni med å gjennomgå de sju søknadene som ble levert innen fristen i går ettermiddag.

Utvalget skal trekke til seg eksterne konsulenter for å få supplert sin ekspertise på bestemte fagområder. Det skal arbeide blant strengt lukkede dører. Det er med andre ord fritt fram for utspill fra de ulike søkerne, og for styrte lekkasjer fra flere hold i det politiske miljøet. Regjeringen vil offisielt ikke ut med noe om innspurten i utvelgelsesprosessen, før kunngjøringen kommer 1. juni.

- Det vil bli lagt vekt på totalkonseptet, vurdert etter det som er lagt opp av retningslinjer vedtatt av Stortinget og nærmere presisert i regjeringens kravspesifikasjon fra 8. april, sa Sponheim.

- Viktige momenter er hvem av søkerne som har gode regionale nettverk og hvem som kan gi den beste løsningen på forholdet mellom forskning og næring.

Sponheim avviste flere ganger å kommentere søkerne. Han sa det er opp til søkerne selv å presentere seg for offentligheten hvis de vil prege mediedebatten før 1. juni.

Når regjeringen har pekt ut en utbygger 1. juni, skal det føres forhandlinger. 16. juni vedtar Bærum kommune sin reguleringsplan. Denne planen vil legge grunnlaget for avklaringen av flere viktige momenter i forhandlingene, blant annet verdiene som Staten satser ved å stille arealer til disposisjon for utbyggingsselskapet.

Et samlet pressekorps måtte til for å presse Sponheim til å streife innom sakens politiske realiteter, særlig det faktum at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ønsker at alle vedtak og avtaler i denne saken skal forelegges Stortinget til godkjenning. Et forslag om dette er til behandling i Stortingets næringskomité. Det er ikke usikkert om Stortinget vil vedta dette forslaget eller ikke, men når. Sponheim håper åpenbart at det skal lykkes å utsette vedtaket til så lenge som mulig etter 1. juni. Men han nektet flere ganger å kommentere hva han ville gjøre i "hypotetiske situasjoner".

Sponheim gikk ganske langt i et forsøk på å hevde at det ikke er uoverensstemmelser mellom regjering og storting i IT-Fornebu-saken. Premisset for denne holdningen er at han har tilbakevist punkt for punkt anklagepunktene i brevet fra stortingsrepresentantene Kjell Opseth (AP) og Øistein Hedstrøm (FrP), og at disse ikke har imøtegått denne tilbakevisningen. Synet til Opseth og Hedstrøm gjentas i forslaget som nå behandles i næringskomitéen. Sponheim sa at dette i seg selv ikke kan kalles en gjendrivelse av hans tilbakevisning.

Denne argumentasjonsrekken ble ikke forlatt før Sponheim fikk spørsmål om han eller regjeringen ville gå av dersom Stortinget insisterer på å få godkjenne alle avtaler og vedtak i utbyggingssaken. Da viste statsråden til statsministeren. Hva skjer dersom regjeringen gjør noe (for eksempel gir oppdraget til KLP eller Orkla) mens Stortinget vedtar noe annet (for eksempel at IT Fornebu AS skal få realisere sin visjon)?

- Vi følger prosedyren, sa Sponheim. - Kompromisser kan syes i næringskomitéen.

Men kompromisser krever avklaring både av hva regjeringen mener, og av hvordan Bærum kommune ønsker å regulere Fornebu-området. Selv om tidsskjemaet holder, og reguleringsplanen faktisk vedtas 16. juni, er det bare to dager før Stortinget tar ferie.

- Det vil ta ganske lang tid, noen måneder, før Staten kan forplikte seg overfor en utbygger, konstaterte Sponheim.

I praksis foreligger det tre seriøse søkere: TeknoPort Fornebu (KLP Eiendom i samarbeid med Forskningsparken AS), Nettverk Fornebu (Orkla, Storebrand og ICA/Hakon) og IT Fornebu AS (Norsk Investorforum med blant andre Fred Olsen). Framtidsbyen Invest AS har verken penger eller tilstrekkelig gode kontakter. Verdens Fredsfond er dårlig humor fra en student i Trondheim. Science & Technology Park Services Limited er totalt ukjent i sitt hjemland Irland. Michael Flood i Industrial Development Agency i Dublin - statsorganet bak Irlands vellykkede IT-satsing - sa til digi.no i går at det ikke finnes spor av dette selskapet verken i den spesialiserte databasen Enterprise Ireland, eller i den mer åpne telefonkatalogen. Næringslivsredaktøren i Ireland Times mente at navnet kan tyde på et ad hoc-selskap opprettet utelukkende med det formål å søke på IT-Fornebu. Norske journalister som har oppnådd kontakt med selskapet, er nektet svar på selvfølgelige spørsmål om antall ansatte og årsomsetning. Gåten "Enterprise Holding Company" i Sveits er det ingen som har oppnådd kontakt med.

To av de tre seriøse søkerne - TeknoPort Fornebu og Nettverk Fornebu - har lagt opp sine prosjekter slik at de til punkt og prikke svarer til retningslinjene som regjeringen utarbeidet i april. IT Fornebu AS har tidligere AP-statsråd Gudmund Hernes som frontfigur, og har spilt politisk på lag med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i flere måneder allerede. 1. juni vil regjeringen kunngjøre om deres kandidat er KLP eller Orkla.

Det eneste spørsmålet nå er hvorvidt regjeringen stiller kabinettspørsmål eller ikke. Det norske politiske spillet har det særpreget i forhold til andre demokratiske land at flertallet i nasjonalforsamlingen ikke våger å regjere, mens et mindretall blant opposisjonen er henvist til å bekle statsrådpostene. Dette har ingenting med informasjonsteknologi å gjøre.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.