IT-Fornebu ber om nye millioner

IT-Fornebu trenger mer penger, og ber næringsminister Odd Eriksen om støtte.

IT-Fornebu trenger mer penger, og ber næringsminister Odd Eriksen om støtte.

IT-Fornebu jobber for en kapitalutvidelse på opptil 68 millioner kroner, og ber om et statlig bidrag på 22 millioner kroner.

Ifølge Aftenposten skal pengene gå til nyskapingsvirksomhet.

Staten har tidligere bevilget over 400 millioner kroner til IT-Fornebu, som hadde som visjon å bli «Europas ledende kunnskapssenter innen 2005».

I dag er bare forskningsstiftelsen Simula igjen av virksomhet innen forskning og utdanning.

IT-Fornebu håper nå på mer velvilje fra Stoltenberg-regjeringen enn det de fikk fra Bondevik-regjeringen.

Til Aftenposten sier næringsminister Odd Eriksen at han ønsker IT-Fornebu å lykkes, men vil ikke forskuttere eller love noen bevilgninger.

SV var det eneste politiske partiet som ikke ønsket seg nasjonalt IT-senter på Fornebu.

Til toppen