BEDRIFTSTEKNOLOGI

IT-Fornebu: Boligprosjekt med IT attåt

Innstillingen fra Stortingets næringskomité om IT-Fornebu klargjør hvor frontene går: Mellom et spekulativt tomteprosjekt der IT brukes som agn for statlige milliarder, og et IT-senter der ulike parter får blomstre med det de kan best.

Eirik Rossen
19. feb. 1999 - 13:16

Komitéen delte seg i et flertall med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mot et mindretall av Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Venstre. Kanskje dette gjenspeiler hva som burde vært regjering og opposisjon etter unorske parlamentariske spilleregler?

Flertallet sier det ikke rett ut i sin innstilling, men konsekvensen er så klar at ingen tar seg bryet med å nekte: Norsk Investorforums plan for IT-Fornebu skal realiseres. Denne planen er et helhetlig opplegg for å disponere 530 mål. Av disse skal 210 mål gå til boliger, 180 mål til næringsvirksomhet, 90 mål til forskning og undervisning og 50 mål til sport, kultur og "annet". De 180 målene til næring skal ikke reserveres IT-bedrifter. Planen inneholder et områdesenter der det skal drives butikker, banker, kaféer og andre servicetilbud. Likevel skal alt integreres i "IT-senteret", og signalene fra investorene er klare: Alt eller intet. Med komitéflertallet bak seg er det motet hos avvikende røster i Arbeiderpartiet som vil avgjøre om de faktisk får alt.

Det er fortsatt hindringer i veien for flertallets opplegg. Blant annet må overgivelsen til investorene ordnes på en måte som ikke bryter med regelverket i EØS. Den naturlige løsningen på dette er at Staten, sammen med Oslo kommune og kanskje også Bærum, presses til å gå inn i ordninger med felles eierselskap og liknende kollektive løsninger. Det kan igjen føre til at det offentlige må se sitt engasjement i samme perspektiv som investorene, nemlig som boligprosjekt med IT attåt.

Mindretallet står på regjeringens forslag slik det er skissert i Stortingsmelding nummer 13 (1998-1999). 200 mål settes av til IT-senter. Staten skal eie lokalene der det pågår statlig finansiert forskning og undervisning, og gir tidsbegrenset støtte til inkubatorvirksomhet. Øvrige lokaler drives forretningsmessig, med IT-føringer. Hva som skjer med de andre tomtene på Fornebu er opptil markedet: De skal selges til høystbydende. Ordningen tillater både Staten og Oslo kommune å få markedspris for svært tiltrekkende arealer. Det offentlige blandes ikke inn i et prosjekt der IT-engasjementet kan komme i skyggen av privatpersoners næringsinteresser.

Utenom Norsk Investorforum har AS Veidekke og Steen og Strøm signaliserte at de kan være interessert i å engasjere seg i et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Veidekke oppgir at de ønsker 90 mål til næringsdrift, mens Steen og Strøm ønsker 200 mål. Begge er, i likhet med Norsk Investorforum, opptatt av investeringer som ikke har direkte med IT å gjøre. Etter mindretallets og regjeringens opplegg, kunne de konkurrert med Norsk Investorforum om de øvrige arealene. Etter flertallets opplegg er det gitt hva som vil skje når fristen utløper 1. juni.

Da er Regjeringen pålagt å ta en avgjørelse på grunnlag av planene som investorgruppene legger fram. Det er ett sitat fra mindretallsinnstillingen som bør trekkes fram når den situasjonen skal beskrives:

"Disse medlemmer går mot at det overordnede planleggingsansvaret skal overlates til private investorgrupper og statens rolle skal reduseres til å bestemme hvem som har den beste planen for så å avhende eiendommene til dem."

Det rare er at dette sies av Høyre og regjeringspartiene, mens "sosialistene" i Arbeiderpartiet er uenige.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.