IT Fornebu - en god idé?

Vi har den siste uken overvært en av merkeligste begivenheter i moderne norsk politisk historie: kampen om IT Fornebu. Fred Olsen har en idé om å bygge et IT-basert kunnskapssenter på Fornebu. Det kan ingen bebreide ham. At kunnskapsløse norske politikere synes det er en god idé, er imidlertid noe helt annet.

Vi har den siste uken overvært en av merkeligste begivenheter i moderne norsk politisk historie: kampen om IT Fornebu. Fred Olsen har en idé om å bygge et IT-basert kunnskapssenter på Fornebu. Det kan ingen bebreide ham. At kunnskapsløse norske politikere synes det er en god idé, er imidlertid noe helt annet.

Forbildet er Silicon Valley: Det tette
samspillet mellom forskning og
utdanning på den ene side, og
nye bedrifter som utvikler og
kommersialiserer grensesprengende
nye IT-produkter med bistand fra
risikovillig kapital på den andre.

Mange slike Silicon Valley-modeller
har dukket opp i flere land, spesielt
i Asia.
"Etter nøye vurdering har vi kommet frem til at Fr.P mener at innen forskning, utdanning og innovasjon skal staten være med".


Øystein Hedstrøm, FrP,
under høringen om IT-Fornebu

Det er imidlertid noen avgjørende forskjeller mellom Silicon Valley og de andre initiativene: Silicon Valley er ikke et resultat av offentlige investeringer; de andre tiltakene er et resultat av offentlig planlegging og innblanding. Silicon Valley er et vellykket eksperiment; de andre tiltakene har langt på vei vært mislykkede eksperimenter.

Hva er årsaken? Og hvordan kan vi overføre de til norske forhold?

I motsetning til i Norge, har Silicon Valley et enormt stort hjemmemarked. Det amerikanske samfunnet er kjøpssterkt og homogent. Det er mye lettere å få gjennomslag og storskaløkonomi i et slikt marked for enhver type IT-produkter enn i markeder med begrenset nedslagsfelt.

Opera - så vellykket det enn er - hadde vært noe helt annet hadde det vært utviklet i Silicon Valley. Linus Torvalds - den finske skaperen av Linux - jobber i dag i Silicon Valley. Suksessfaktoren for norske IT-produkter er det internasjonale markedet - ikke hjemmemarkedet.

I motsetning til i Norge, har Silicon Valley investorer som er langsiktige og kompetente. Investorene bringer ikke bare penger inn i selskapene, de kommer inn i styrene med kunnskap og tålmodighet som bringer bedriftene over de innledende motbakkene. Hverken Apple eller Cisco hadde vært der de er i dag uten kompetente investorer i styret og i ledelsen av firmaene. Her i landet er investorene i stor grad finansielle aktører som søker hurtig og høy avkastning på sine investeringer. Det er utilfredstillende. Det er derfor mange av IT- og Internettselskapene har svenske investorer.

I motsetning til i Norge, dekker Silicon Valley alle elementene i en digital verdikjede - fra teknisk produktutvikling til e-handelsløsninger. Norge må fokusere med sine knappe ressurser - enten utvikle teknologi som konkurrerer om standarder internasjonalt, eller utvikle løsninger basert på unik kompetanse om hvordan elektronisk samhandling mellom bedrifter kan fungere. En av investorene i IT Fornebu tenker slik - de vil bruke senteret til å forske på e-handels-løsninger. Problemet er bare at det har vært - og kommer til å fortsette å være - utført meget kvalifisert forskning på e-handelsløsninger - noen kilometer unna Fornebu.

Men den mest avgjørende forskjellen er denne: formålet med IT Fornebu er å bringe Norge inn i Den Nye Økonomien. Men det var ikke Silicon Valley som satte fart i den amerikanske økonomien og brakte USA i førersetet i Den Nye Økonomien. Det var to andre forhold:
  • Regulatoriske myndigheters beslutning i 80-årene om å de-regulere telemarkedet og stykke opp den største aktøren (AT&T) i mindre enheter
  • National Science Foundations beslutning i mars 1991 om å tillate kommersiell utnyttelse av Internett.

Det er derfor mer enn symptomatisk at den viktigste våpendrageren for IT Fornebu er Kjell Opseth - den politiker som i egenskap av samferdselsminister i sin tid har gjort mest for å hindre at Norge tilpasset seg den nye økonomien hurtigere enn andre land.


Hvorfor kan ikke kunnskapsløse norske politikere gjøre det de skal gjøre - legge forholdene til rette for utvikling av en kunnskapsindustri - i stedet for å plassere skattebetalernes penger i boligprosjekter i den tro at de dermed skaper noe?

Les også Arild Haraldsens tidligere "Skråblikk":
Hvorfor Norge ikke henger med i den nye økonomien
Når IKEA ommøblerer nettet
Når nettene blir lange og brede
To-kanal-strategien virker
Den friksjonsløse kapitalisme
Kina bygger ny mur på Internett
Når markedet sprenges i biter
Hvem skal arve Internett?
Arild Haraldsen: -Avlys fusjonen nå!
Internett - et teleteknisk paradigmeskifte
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 2
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1
E-handelens mange ansikter
Digital radio er mer enn bedre lyd
9. desember 1968: Verdens første multimediademonstrasjon
Vår største industripolitiske skandale
Nettet utkonkurrerer hodejegerne
Til toppen