IT Fornebu - en god idé?

Vi har den siste uken overvært en av merkeligste begivenheter i moderne norsk politisk historie: kampen om IT Fornebu. Fred Olsen har en idé om å bygge et IT-basert kunnskapssenter på Fornebu. Det kan ingen bebreide ham. At kunnskapsløse norske politikere synes det er en god idé, er imidlertid noe helt annet.

Forbildet er Silicon Valley: Det tette
samspillet mellom forskning og
utdanning på den ene side, og
nye bedrifter som utvikler og
kommersialiserer grensesprengende
nye IT-produkter med bistand fra
risikovillig kapital på den andre.

Mange slike Silicon Valley-modeller
har dukket opp i flere land, spesielt
i Asia.
"Etter nøye vurdering har vi kommet frem til at Fr.P mener at innen forskning, utdanning og innovasjon skal staten være med".


Øystein Hedstrøm, FrP,
under høringen om IT-Fornebu

Det er imidlertid noen avgjørende forskjeller mellom Silicon Valley og de andre initiativene: Silicon Valley er ikke et resultat av offentlige investeringer; de andre tiltakene er et resultat av offentlig planlegging og innblanding. Silicon Valley er et vellykket eksperiment; de andre tiltakene har langt på vei vært mislykkede eksperimenter.

Hva er årsaken? Og hvordan kan vi overføre de til norske forhold?

I motsetning til i Norge, har Silicon Valley et enormt stort hjemmemarked. Det amerikanske samfunnet er kjøpssterkt og homogent. Det er mye lettere å få gjennomslag og storskaløkonomi i et slikt marked for enhver type IT-produkter enn i markeder med begrenset nedslagsfelt.

Opera - så vellykket det enn er - hadde vært noe helt annet hadde det vært utviklet i Silicon Valley. Linus Torvalds - den finske skaperen av Linux - jobber i dag i Silicon Valley. Suksessfaktoren for norske IT-produkter er det internasjonale markedet - ikke hjemmemarkedet.

I motsetning til i Norge, har Silicon Valley investorer som er langsiktige og kompetente. Investorene bringer ikke bare penger inn i selskapene, de kommer inn i styrene med kunnskap og tålmodighet som bringer bedriftene over de innledende motbakkene. Hverken Apple eller Cisco hadde vært der de er i dag uten kompetente investorer i styret og i ledelsen av firmaene. Her i landet er investorene i stor grad finansielle aktører som søker hurtig og høy avkastning på sine investeringer. Det er utilfredstillende. Det er derfor mange av IT- og Internettselskapene har svenske investorer.

I motsetning til i Norge, dekker Silicon Valley alle elementene i en digital verdikjede - fra teknisk produktutvikling til e-handelsløsninger. Norge må fokusere med sine knappe ressurser - enten utvikle teknologi som konkurrerer om standarder internasjonalt, eller utvikle løsninger basert på unik kompetanse om hvordan elektronisk samhandling mellom bedrifter kan fungere. En av investorene i IT Fornebu tenker slik - de vil bruke senteret til å forske på e-handels-løsninger. Problemet er bare at det har vært - og kommer til å fortsette å være - utført meget kvalifisert forskning på e-handelsløsninger - noen kilometer unna Fornebu.

Men den mest avgjørende forskjellen er denne: formålet med IT Fornebu er å bringe Norge inn i Den Nye Økonomien. Men det var ikke Silicon Valley som satte fart i den amerikanske økonomien og brakte USA i førersetet i Den Nye Økonomien. Det var to andre forhold:
  • Regulatoriske myndigheters beslutning i 80-årene om å de-regulere telemarkedet og stykke opp den største aktøren (AT&T) i mindre enheter
  • National Science Foundations beslutning i mars 1991 om å tillate kommersiell utnyttelse av Internett.

Det er derfor mer enn symptomatisk at den viktigste våpendrageren for IT Fornebu er Kjell Opseth - den politiker som i egenskap av samferdselsminister i sin tid har gjort mest for å hindre at Norge tilpasset seg den nye økonomien hurtigere enn andre land.


Hvorfor kan ikke kunnskapsløse norske politikere gjøre det de skal gjøre - legge forholdene til rette for utvikling av en kunnskapsindustri - i stedet for å plassere skattebetalernes penger i boligprosjekter i den tro at de dermed skaper noe?

Les også Arild Haraldsens tidligere "Skråblikk":
Hvorfor Norge ikke henger med i den nye økonomien
Når IKEA ommøblerer nettet
Når nettene blir lange og brede
To-kanal-strategien virker
Den friksjonsløse kapitalisme
Kina bygger ny mur på Internett
Når markedet sprenges i biter
Hvem skal arve Internett?
Arild Haraldsen: -Avlys fusjonen nå!
Internett - et teleteknisk paradigmeskifte
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 2
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1
E-handelens mange ansikter
Digital radio er mer enn bedre lyd
9. desember 1968: Verdens første multimediademonstrasjon
Vår største industripolitiske skandale
Nettet utkonkurrerer hodejegerne
Til toppen