IT Fornebu fylles opp

Etter en meget treg start, begynner det nå å bli en ordentlig IT-park på Fornebu.

Etter en meget treg start, begynner det nå å bli en ordentlig IT-park på Fornebu.

Ideen om en IT-park når Forenbu stengte som flyplass ble lansert av skipsreder Fred. Olsen på midten av 90-tallet. Siden åpningen har mye stått tomt, men nå begynner det å fylles opp i byggene, skriver Dagens Næringsliv.

Nylig sa Alcatel ja og blir den største leietageren i IT Fornebu.

- Ved utgangen av 2004 er hele huset utleid, sier Sverre Nagell Bjordal i iT Fornebu Eiendom.

Da vil være leid ut 35.000 kvadratmeter og vært investert 500 millioner kroner i det gamle terminalbygget. I dag er 1500 ansatte som jobber i bygget.

I tillegg til Fred. Olsen, Telenor ogen rekke eiendomsselskaper eier Staten en tredjedel av IT Fornebu gjennom SIVA.

Til toppen