IT-Fornebu gir finanssprekk på Gardermoen

- Finansieringen av Gardermoen forutsatte 2,3 milliarder kroner fra salg av Statens eiendom på Fornebu. Flertallets håndtering betyr at denne planen må revurderes, sier medlem av Stortingets næringskomité Modulf Aukan (KrF).

- Finansieringen av Gardermoen forutsatte 2,3 milliarder kroner fra salg av Statens eiendom på Fornebu. Flertallets håndtering betyr at denne planen må revurderes, sier medlem av Stortingets næringskomité Modulf Aukan (KrF).

Stortingets næringskomité ble ikke ferdig med møtet sitt før klokken fire i dag morges. Komitéen delte seg i to, med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mot resten. Regjeringens opplegg ble nedstemt. Komitéens innstilling er klar, men er ikke kopiert opp ennå, og følgelig heller ikke tilgjengelig for digi.no eller den øvrige pressen.

- Uenigheten går på framdrift og på finansieringen av Gardermoen. Flertallet vil at salget skal være klart innen 1. juni. Mindretallet er svært kritisk til dette hastverket. Det er valgt en framgangsmåte som er skreddersydd for Norsk Investorforum. Det vil ikke være mulig å innfri finansieringsplanen for den nye flyplassen på Gardermoen som forutsetter 2,3 milliarder fra tomtesalg på Fornebu. Etter vår oppfatning, altså mindretallet, går Staten glipp av ytterligere én milliard, sier Aukan til digi.no.

Han mener at Staten går glipp av betydelige midler, fordi de bindes til IT-senter-prosjektet i stedet for å realiseres, og at dette vil få alvorlige konsekvenser for kommende statsbudsjett der man må finne en annen finansiering av Gardermoen.

I tidligere uttalelser har næringsminister Lars Sponheim uttalt at EØS-reglene hindrer den formen for offentlig støtte til privat investeringsprosjekt som Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går inn for i forbindelse med IT-senter på Fornebu. Dette har Arbeiderpartiets Torstein Rudihagen, saksordfører for IT Fornebu i Stortingets næringskomité, blankt avvist. Han er overbevist om at det skal være mulig å ordne det slik han vil, uten å bryte regelverket i EØS.

Aukan understreker at det ikke er uenighet om at det skal bygges et IT-senter på Fornebu for å gi synergieffekt mellom næringsliv, forskning og utdanning. Han presiserer at uenigheten dreier seg om framdrift, finansiering - og, underforstått, tilrettelegging av vedtak med tanke på én bestemt gruppe investorer.

Til toppen