Abonner
RESULTATERFINANS

IT Fornebu Knowation greier ikke å få inn penger

Telenor og Merkantildata må se seg om etter andre partnere når IT Fornebu Knowation nå ikke greier å få inn penger. Dermed ryker en gevinst på 120 millioner kroner for Merkantildata.

Ole-Andreas Krohn
22. des. 2000 - 10:33
Merkantildata ASA melder i dag i en børsmelding at selskapet er blitt underrettet av IT Fornebu Knowation om at det under de rådende markedsforhold ikke har vært mulig å gjennomføre den forutsatte emisjonen i IT Fornebu Knowation AS.

IT Fornebu Knowation AS sier dermed at selskapet ikke kan tilfredsstille krav og forutsetninger i henhold til avtalen inngått i oktober, som gjaldt salg av Merkantildata og Telenors opplæringsvirksomheter til IT Fornebu Knowation AS.

Merkantildata Kunnskap og Telenor Kompetanse som til sammen omsetter for omlag 260 millioner kroner og har 245 ansatte i Skandinavia, ønsker nå uavhengig av IT Fornebu Knowation å videreføre sine utdannings- og opplæringsenheter i en samlet enhet.

Selskapene skal sammen satse på å utvikle verdiene i disse enhetene og vil fortløpende søke rett partnerskap og mulige eierskap med andre miljøer i det europeiske opplæringsmarkedet.

Det opprinnelige salgsvederlaget var satt til 225 millioner kroner for Merkantildatas del. En del skulle gjøres opp i aksjer og en del i kontanter.

Merkantildata skulle etter transaksjonen sitte med en eierandel på 29 prosent i IT Fornebu Knowation.

I forbindelse med avtaleinngåelsen ble det opplyst at en gjennomføring av transaksjonen ville gi Merkantildata 120 millioner kroner i netto salgsgevinst og at dette ville inntektsføres i fjerde kvartal.

Denne gevinsten bortfaller nå.

Les mer om: