- IT-Fornebu tillagt for stor betydning

I en uttalelse understreker IT-næringens Forening at et vellykket IT-senter på Fornebu er avhengig av en rekke andre tiltak knyttet til utdanning, forskning og næring.

I en uttalelse understreker IT-næringens Forening at et vellykket IT-senter på Fornebu er avhengig av en rekke andre tiltak knyttet til utdanning, forskning og næring.

Uttalelsen kommer etter et møte foreningen har hatt med samferdselsminister Odd Einar Dørum. Bransjesjef Jørn Sperstad sier til digi.no at han følte dette møtet som en oppmuntring, og at han har store forhåpninger til regjeringens tre dager lange budsjettkonferanse som starter på søndag.

Uttalelsen uttrykker støtte til prinsippet om et IT-senter på Fornebu, men gjør støtten avhengig av en rekke betingelser. Det kreves blant annet at Staten, parallelt med Fornebu, medvirker "økonomisk og ressurs- og innsatsmessig til etablering av nye eller utvikling av eksisterende sentra, forskningsparker og nettverk i det øvrige Oslofjord-området samt byer og IT-sentra som Kjeller, Kongsberg, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Alta, de vedtatte næringshager i utvalgte kommuner og regionale sentra."

Foreningen mener betydningen av IT-Fornebu er overdrevet: "Saken har etter vårt syn ikke den betydning for fremtiden for norsk IT-industri som den nå tillegges i den offentlige debatt."

- Det vi vil understreke, er at IT-Fornebu ikke er et alternativ til annen satsning på IT, og at det ikke må være det eneste IT-tiltaket i år og i år 2000, sier Sperstad.

- Det må satses mer på forskning, utdanningsløftet må utvikles videre fordi det er også andre næringer som trenger IT-kompetanse, og det må innføres en fri opsjonsordning på linje med den i våre naboland.

Sperstad mener at Norge fortsatt er i den fasen hvor man må legge grunnlaget for en strategi. Strategien er ikke klar ennå.

- Jeg har ingen problemer med synspunktene som IT-næringens Forening uttrykker, sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor- og datateknisk landsforening (KDL).

- Vi er ikke mot et IT-senter på Fornebu. Vi har prøvd å reise en annen diskusjon, nemlig om hva som er den beste måten å bruke statlige midler på. Skal det dukke opp en flora av nye IT-bedrifter i Norge, trengs det kunnskap og kapital. I den forbindelsen spør vi om det ikke er kunstig av Staten å binde mye kapital i fast eiendom. Kanskje andre modeller kan oppnå mer. Men dette er en annen debatt enn den Sperstad reiser.

Til toppen