IT-Fornebu vil lokke andre typer selskaper

IT-Fornebu skal utvide og håper å trekke til seg også partnere til IT-selskaper i neste byggetrinn.

IT-Fornebu skal utvide og håper å trekke til seg også partnere til IT-selskaper i neste byggetrinn.

Kunnskapssenteret IT Fornebu rommer i dag 35.000 kvadratmeter som er tatt i bruk til forskning og undervisning.

Nå står en ny utvidelse for tur på 25 000 kvadratmeter som er byggemeldt og vedtatt av Bærum kommune.

Forutsetningen er at 40 000 kvadratmeter skilles ut til boligformål fordelt på drøyt 400 leiligheter. Inntil 20 prosent av det samlede boligomfanget kan komme til å inngå i kommunens program for boliger med sosial profil.

Men 123 000 kvadratmeter er uansett satt av for videre utbygging til næringslokaler.

Administrerende direktør Sverre Nagell Bjordal i IT-Fornebu sier til digi.no at han ikke tror det blir problemer med å leie ut til nye næringsvirksomheter.

I dag er 75 virksomheter tilknyttet IT senteret. Blant disse er forskningssenteret Simula og innovative bedrifter som Ignis, Idex, Gamma Medica Ideas og AD Columbi, i tillegg til internasjonale selskaper som Sony, Nikon, Symantec og Alcatel.

Kvadratmeterprisen ligger på mellom 1 700 til 1 800 kroner.

Nagell Bjordal forteller til digi.no at flere av de små IT-virksomhetene som har hatt korttidskontrakter på IT-Fornebu, har fornyet sine leieavtaler.

- Her er det et godt IT-miljø, og vi ser at det kan gi gode synergieffekter til IT-selskapene.

Nagell Bjordal ser også for seg at IT-Fornebu kan trekke til seg underleverandører til IT-bedrifter, mener han.

IT-senteret på Fornebu har møtt mye motgang, siden skipsreder Fred. Olsen midt på 90-tallet fortalte om visjonen om et IT-senter i verdensklasse etter at flyplassen ble nedlagt.

Saken skapte voldsomt politisk oppstuss, og sterke krefter ville skrinlegge hele prosjektet. Men med et nødskrik ble det bestemt at det skulle etableres et IT-senter med statlig støtte.

IT Fornebu har også kranglet både med Oslo Kommune og Bærum Kommune om reguleringsplaner og andre forhold.

De 25 000 kvadratmeter som legges ut kan deles opp i fire byggetrinn.

Bærum kommune har lenge jobbet for å få inn et universitet eller høyskole til IT-Fornebu, men Nagell Bjordal bekrefter at det ikke er meldt inn noen konkrete prosjekter.

Til toppen