BEDRIFTSTEKNOLOGI

- IT-fortrinn fordrer partnerskap med leverandører

- I en situasjon preget av knapphet på kompetanse, vil ikke norsk næringsliv kunne gjøre IT til en konkurransefordel med mindre de velger partnerskap med noen få leverandører, framfor å krangle på prosenter på PC-priser, sier adm. dir. Frode Haugli i Hewlett-Packard Norge.

Eirik Rossen
12. nov. 1997 - 14:13

På en pressekonferanse onsdag offentliggjorde Hewlett-Packard Norge en MMI-undersøkelse blant 186 ledere i større norske bedrifter (minst 500 ansatte eller over én milliard kroner i årlig omsetning).

Norske bedriftsledere innrømmer hvor dårlig det står til med IT-kompetanse og engasjement i egne rekker. Nesten ni av ti ledere er enige eller delvis enige i at de selv er avleggs når det gjelder IT-kompetanse. Nesten like mange er enige at mange ledere fortsatt ikke forstår hvor strategisk viktig det er å satse på IT.

- Situasjonen i Norge er nå svært presset, mener Haugli.

- Det er lite kompetanse å hente fra arbeidsmarkedet, og man kan ikke vente på tiltak fra myndighetene. Hewlett-Packard er en av flere leverandører som har foreslått partnerskap framfor et tradisjonelt kundeforhold. Denne undersøkelsen understreker hvor viktig det er for det norske samfunnet at denne ideen får gjennomslag. Jeg er redd for at de som fortsetter i det gamle sporet med å legge inn masse ressurser på tradisjonelle anbud for å oppnå noen få prosent prisreduksjon, rett og slett ikke vil nå IT-toget.

Undersøkelsen avslører en del tankevekkende holdninger blant norske ledere:

  • Bare fem prosent mener industrien er blant de to bransjene som vil påvirkes sterkest av den teknologiske utviklingen som vil finne sted i løpet av de neste fem årene. For de andre bransjene er tallene: Tele og data: 64 prosent; bank og finans: 35 prosent; informasjon: 35 prosent; varehandel/dagligvare: 21 prosent; forretningsmessig tjenesteyting: 18 prosent, undervisning og forskning: 11 prosent; offentlig administrasjon: 9 prosent; forsvar, politi og rettsvesen: 1 prosent. (25 prosent av respondentene er selv fra industrien; 34 prosent fra IT og data, 13 prosent fra bank og finans.)
  • 56 prosent mener den teknologiske utviklingen de neste fem årene vil føre til økte forskjeller mellom IT-kyndige og ikke-IT-kyndige
  • 49 prosent mener Norge bør få sitt eget IT-departement, 39 prosent er mot (undersøkelsen er gjort i Rugaas' siste tid, da det var klart at Sponheim ville overta)
  • 87 prosent var enten helt enige (38 prosent) eller delvis enige (49 prosent) i at: Mange ledere er avleggs mht IT-kompetanse. Fremtidens ledere må i langt større grad beherske IT som et lederverktøy.
  • 85 prosent var enten helt enige (39 prosent) eller delvis enige (46 prosent) i at: Det sitter fortsatt for mange ledere som ikke forstår seg på hvor strategisk viktig det er å satse på informasjonsteknologi.
  • 82 prosent var enten helt enige (37 prosent) eller delvis enige i at politiske myndigheter setter alt for lite fokus på informasjonsteknologi.
  • 67 prosent er helt enige (25 prosent) eller delvis enige (41 prosent) i at i fremtiden vil outsourcing gi eksplosiv vekst til konsulentselskapene innen IT- og managementrådgivning.

- IT er et viktig verktøy, det er et lederverktøy som beherskes i konkurransen, kommenterer Haugli. - 87 prosent av norske ledere sier de ikke behersker verktøyet. Det er ikke nok å gå på kurs. Løsningen er å knytte til seg et par tre leverandører, og bruke tid på å gå gjennom hvordan IT kan brukes for å møte bedriftens strategiske utfordringer. Det krever et personlig engasjement, og man må sette av tilstrekkelig med tid. Norske IT-leverandører sitter med mye kompetanse om hvordan IT kan gjøres til et konkurransefortrinn, og det er denne kompetansen som ledere i andre bransjer først og fremst må tilegne seg.

Haugli understreker at det ikke er snakk om å investere mer, men om å investere med tanke på strategisk gevinst. Målet bør ikke være å skaffe seg billigst mulig bokser, men å bygge informasjonssystemer med tanke på fremtiden.

- Det er ikke investeringslysten som mangler, understreker han. - Det er engasjementet som mangler. Mange tror fortsatt at det går an å investere seg bort fra de sentrale problemene, som er kunnskap og kompetanse. De som engasjerer seg nå, vil kunne mobilisere IT-bransjen og trekke dem med for å finne ut hvordan fremtiden skal møtes. De som nøler, kan fort merke at ingen har ledige ressurser å tilby dem.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.