IT-frihandel nesten i mål

World Trade Organization melder at de nå har fått nødvendig støtte slik at over 90 prosent av verdens IT-handel er representert i Singapore-avtalen som ble forhandlet frem i desember 1996.

World Trade Organization melder at de nå har fått nødvendig støtte slik at over 90 prosent av verdens IT-handel er representert i Singapore-avtalen som ble forhandlet frem i desember 1996.

Onsdag meldte World Trade Organization (WTO) at de har fått med nok land på avtalen om handel med IT-varer til at mer enn 90 prosent av handelen på verdensbasis er med. Da avtalen ble forhandlet frem i Singapore i desember 1996, ble det satt en frist til 15. mars til å få nødvendig deltagelse.

WTO har nå fått med seg India, Thailand, og ikke minst Malaysia - som står for fem prosent av verdens IT-handel. Forhandlere skal nå sjekke om alle betingelsene fra Singapore-avtalen er oppfylt. Avtalen vil fjerne all toll på en rekke IT-produkter innen år 2000.

EU og USA er i ferd med å avslutte bilaterale forhandlinger om en enda raskere avvikling av tollsatser mellom USA og EU.

Første runde av tollreduksjoner vil etter planen få effekt fra 1. juli 1997.

Til toppen