IT-fyrtårn kan få spesialstatus

2IT i Trondheim er finalist til å bli «Senter for fremragende utdanning».

IT-fyrtårn kan få spesialstatus
Kjeungskjaer fyr i Bjugnfjorden. Nå kan Trøndelag få et nytt fyrtårn, innen IT-utdanning. Bilde: Stephen Dorey ABIPP / Alamy/All Over Press

I 2008 slo et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø fast at det er påkrevet med tettere bånd mellom forskning og undervisning i Norges universiteter og høyskoler. Etter en utredning i 2009 ble Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) ansvaret for å forvalte en ordning for å etablere såkalte «Sentre for fremragende utdanning».

I fjor høst kom den budsjettmessige dekningen for tre slike sentre. Det ble levert 24 søknader til Nokut, og åtte finaliserter er nå klare:

 • Norges Musikkhøgskole – Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE)
 • NTNU – Innovative teaching in information Technology (2IT)
 • NTNU – Transformative Learning in Architectural Education (TransARK)
 • Universitetet i Agder – Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC)
 • Universitetet i Bergen – Centre for Excellence in Biology Education (BioCEED)
 • Universitetet i Oslo – Centre for Entrepreneurship
 • Universitetet i Oslo – Health and Social – Unlimited
 • Universitetet i Tromsø – Centre for Inter-professional Education in Health (INTERPROF)

En av finalistene dreier seg altså om realfag: 2IT ved NTNU.

De tre vinnerne blir kåret ved Nokuts jubileumskonferanse 8. november.

For 2IT og de andre er det mye som står på spill. De tre vinnerne får en toppfinansiering på 3 millioner kroner i året i fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere dem år.

2IT er et samarbeid mellom NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Målet for samarbeidet er å etablere et «et fyrtårn for IT som et attraktivt studie- og karrierevalg for begge kjønn», ifølge en pressemelding fra NTNU.

2IT skal gjøre øke utbyttet av IT-studier og gjøre dem mer motiverende gjennom prosjektbasert undervisning og tett samarbeid med bransjen. Hvert emne skal være jobbrelevant.

Et annet poeng med 2IT er å gjøre elever i lavere utdanning oppmerksom på IT som attraktivt valg før de velger fagkombinasjoner som utelukker dem fra IT-relaterte studier, for eksempel ved at de ikke tar nok matematikk i videregående.

I materiale fra Kunnskapsdepartementet heter det av ordningen med Sentre for fremragende utdanning har tre mål:

 • Etablere og utvikle fagmiljøer med fremragende utdanning
 • Kunnskapsbasert analyse og utvikling av undervisning og læringsarbeid
 • Kvalitetsheving og fornyelse av utdanningsvirksomhet

Krav til å få status som Senter for fremragende utdanning er:

 • Fremragende utdanning basert på forskning og utvikling
 • Utvikle innovativt arbeid med utdanning basert på forskning og utvikling
 • Utvikle og spre kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring
Les mer om: