IT-gigantene slåss om Fellesdata

Den siste frie datasentralen i Norge er til salgs igjen. Etter en tenkepause på to og et halvt år forhandler Fellesdata trolig både med IBM og EDS.

Den siste frie datasentralen i Norge er til salgs igjen. Etter en tenkepause på to og et halvt år forhandler Fellesdata trolig både med IBM og EDS.

Etter en serie oppkjøp tidligere på 90-tallet er Fellesdata AS den eneste frie datasentralen igjen i Norge. Med 720 ansatte og en kundeliste som omfatter en serie store banker og oljeselskaper, er datasentralen en svært attraktiv partner for mange IT-aktører.

Men salget av Fellesdata er også en unik handel, for det finnes ikke flere store datasentraler igjen og det går ikke å bygge nye. Salget blir derfor siste tog for en rekke aktører som ønsker å sikre seg et langvarig og sikkert kundegrunnlag i Norge og Norden, sier aktører i IT-bransjen digi.no har snakket med. Dessuten vil et oppkjøp blokkere for konkurrentene.

I tillegg til Fellesdata er også Bankenes Betalingssentral frittstående, men denne eies av alle bankene og er neppe til salgs.

Ingen vil kommentere pris, men etter hva digi.no erfarer ligger den på hvert fall 1,5 milliarder kroner. Banker som eier aksjer i Fellesdata har bokført dem til en verdi som sier at Fellesdata er verd 1,3 milliarder kroner.

- Vi var i sluttforhandlinger med EDS våren 1997, og tok en tenkepause da disse forhandlingen ble avbrutt. Nå er vi tilbake, sier Ole Trasti, administrerende direktør i Fellesdata til digi.no. Tidligere var Fellesdata et nødvendig spleiselag for mellom bankene, men bankene ser nå at de ikke trenger å eie sin leverandør. Ønsket er selvfølgelig også å sikre seg mest mulige kosteffektive løsninger, påpeker Trasti til digi.no.

De største kundene og eierne i Fellesdata er Sparebanken Nor, Sparebank 1, bankene Eika-gruppen, Handelsbanken og Vår Bank. Etter hvert har også oljesektoren Statoil blitt en viktig kunde. I tillegg til bankløsninger på stormaskin, har Fellesdata også blitt flinke på Internett-teknologi og sikker kommunikasjon.

- Vi ønsker oss en partner som kan hjelpe oss å nå ut i nye geografiske områder, sier Trasti. Dette betyr trolig ekspansjon til Sverige og Danmark.

Hvem Fellesdata forhandler med vil ikke Trasti si, men trolig er EDS inne i forhandlingene denne gangen også. I forrige runde sa Fellesdata nei til IBM, men nå får "store blå" en ny sjanse.

- Vi er i dialog med Fellesdata, bekrefter Gry Rohde Nordhus, informasjonssjef hos IBM Norge, men vil ikke si noe mer.

Telenor har tidligere kjøpt tre datasentraler, men vil kunne risikere å bli møtt med monopolanklager dersom de la inn et bud på Fellesdata.

- Vi er ikke i forhandlinger med Fellesdata, sier Bjørn Trondsen, administrerende direktør i Telenor-deleide EDB Business Partner.

Trasti regner med at salget av datasentralen vil være sluttført innen mars.

Til toppen