IT-giganter slåss om europeisk GPS

Striden om hvem som hvem som skal drive det store europeiske satelittnavigeringssystemet Galileo, er i full gang.

Striden om hvem som hvem som skal drive det store europeiske satelittnavigeringssystemet Galileo, er i full gang.

Europa har lenge diskutert behovet for et eget satelittbasert posisjoneringssystem. I 2002 ble det av EU bevilget 2.98 milliarder euro på det såkalte Galileo-prosjektet.

Ifølge den svenske avisen Nyteknik vil det sent i januar bli avgjort hvem som vinner det prestisjefylte oppdraget. Svenske Christer Berner som representerer Sverige i EU og i Esas Galileokommittéer, mener det er dem som våger å ta de største finansielle risiko som til slutt vinner oppdraget.

Ifølge Wall Street Journal vil tre industrikonsortier kjempe om å realisere Galileo-prosjektet i kampen om å få skyte opp de 30 satelittene og drive systemet fram mot 2008.

Eutelsat som inkluderer Logica CMG og Fiat; Inavsat som omfatter flyselskapselskapet EADS Space, satellittselskapet Inmarsat og franske Thales; og Eurley med drahjelp fra den franske teleleverandøren Alcatel og Vinci.

Både Inavsat og Eurley skal ha tilstrekkelig finansielle muskler og kunne svare for to tredeler av kostnadene for utbyggingsfasen 2005-2008. Prislappen beregnes til 2,2 milliarder euro. Den siste tredjedelen skal på ulikesett bekostes av offentlige midler.

Det gjenstår tunge forhandlinger framover. De ansvarlige i EU/ESA må ta stilling til hvordan risikofordelingen mellom det offentlige og næringslivet skal fordeles.

- De bud som kommer inn vil i stor grad avhenge av hvordan det offentlig kan anvende navigeringstjenestene i Galileo-systemet, sier Christer Berner.

Typiske tjenester vil være redningstjenester, kystovervåking og veiverket.

EU har fått en avtale med USA som innebærer at Galileo og det amerikanske satelittnavigeringssystemet GPS blir kompatible ved at jordmottagerne skal kunne ta imot signaler fra begge.

Fram til i dag har GPS i praksis vært et spesifikt system kontrollert av det amerikanske forsvarsdepartementet. Det innebærer at all bruk av GPS-ustyr i Europa er avhengig av USAs militære, som forbeholder seg retten til å avbryte tjenesten når de måtte finne det hensiktsmessig.

Nå har Galileos sendingsfrekvenser blitt endret slik at de ikke lenger kan forstyrre de amerikanske GPS-signalene.

Til toppen