IT-giganter vil standardisere Ajax

Flere av verdens største IT-selskapet har tatt initiativ til å gjøre Ajax-plattformen til en åpen standard.

Flere av verdens største IT-selskapet har tatt initiativ til å gjøre Ajax-plattformen til en åpen standard.

Ajax er navnet på en samling teknologier som sammen gjør det mulig å sende informasjon til og fra en webapplikasjon, uten at websiden må lastes på nytt. Løsningen har fått mye oppmerksomhet det siste året, men er blitt brukt av enkelte aktører i flere år.

I dag ble stiftelsen av en nytt initiativ - Open Ajax, annonsert. Bak initiativet står tolv aktører, BEA, Borland, the Dojo Foundation, Eclipse Foundation, IBM, Laszlo Systems, Mozilla Corporation, Novell, Openwave Systems, Oracle, Red Hat, Yahoo, Zend og Zimbra.

Selskapene ønsker å gjøre det enklere for et åpen kildekodefellesskap å utforme og popularisere Ajax. De ønsker å trekke fram Ajax' løfte om universell kompatibilitet med enhver dataenhet, applikasjon, skrivbordsmiljø eller operativsystem. Det skal også være enkelt å innlemme i både ny og eksisterende programvare.

Open Ajax beskriver Ajax, som er en forkortelse for Asynchronous JavaScript and XML, som en type "Rik Internett-applisjon". Initiativet nevner flere muligheter Ajax åpner for:

  • Muligheten til å oppdatere deler av en webside uten å laste hele skjermen på nytt. Dette kan blant annet gjøre det mulig for brukere å panorere i et virtuelt kart eller i fotografier uten at nettlesersiden lastes på nytt. Et annet eksempel er å få en kalender til å sprette opp når brukeren flytter musen over en dato i en e-post.
  • Dra-og-slipp av objekter innen i en nettleser, tilsvarende mulighetene brukeren har på skrivebordet til å flytte mapper og dokumenter.
  • Et rikt sett med knapper, ikoner, rullefelt, menyer og widgets som kan forenkle navigasjonen og gjøre den raskere. Dette skal også kunne forenkle innhenting av informasjon.

For å få til rask utbredelse av Ajax blant flest mulig utviklere, har IBM foreslått å bidra med programvare til Eclipse Foundation og Mozilla Corporation. Programvaren er tilpasset utvikling og debugging av Ajax-applikasjoner. Det foreslått Eclipse Ajax verktøyrammeverket skal være den første tilnærmingen som støtter flere Ajax kjøretids toolkits. Foreløpig støttes verktøysett fra Dojo, OpenRico og Zimbra.

    Les også:

Andre medlemmer av fellesskapet vil på sikt også kunne delta i det foreslåtte Eclipse-prosjektet med innlemming av utvidelser.

Zimbras Ajax-verktøysett vil bli gjort tilgjengelig under Apache- og Mozilla-lisenser. Dette tilbyr ifølge selskapet et objektorientert klassebibliotek for JavaScript, sammen med et standard sett med widgets, et hendelsesrammeverk og kommunikasjonsverktøy. De resulterende applikasjonene skal kunne tilbys fra nær sagt enhver server og kjøres i alle nettlesere, inkludert Internet Explorer, Firefox og Safari. Open Ajax vil også være vel integrert med Kabuki Ajax Toolkit-prosjektet som nylig ble akseptert for inkubasjon av Apache Software Foundation.

Dojo Toolkit, et JavaScript-bibliotek basert på åpen kildekode, er et kjøretidsmiljø for Ajax som skal la brukerne bygge lydhøre applikasjon ved hjelp av enkle og kraftfulle API-er. Applikasjoner bygget på Dojo skal lett kunne tilpasse seg endrede standarder og nettleseregenskaper, fordi Dojo er flyttbar mellom blant annet HTML og SVG.

Selskapet som tilsynelatende mangler i denne gruppen, er Microsoft. Dette selskapet er også godt i gang med utvikling av et Ajax-verktøy, kjent under kodenavnet Atlas, men ifølge IBM handler dette om en proprietær versjon av Ajax.

IBM mener at dette initiativet vil bli utfordrer en proprietær tilnærming til databehandling. Målet er at systemer skal være universelt kompatible og at åpne standarder skal redusere pris og spore til nytenkning og nyutvikling.

IBM skriver at åpen kildekode er lett tilgjengelig fra gruppens medlemmer, slik at utviklere kan drive med innovativ utvikling rundt denne kildekoden, og at kundene slipper å være begrenset til en låst arkitektur når de tar i bruk programvaren på interne eller eksterne nettsteder.

Til toppen