IT gir bedre og rimeligere øvrighet

USA har fått et program med 1.200 tiltak som skal reformere forvaltningen gjennom utstrakt bruk av informasjonsteknologi. Visepresident Al Gore presenterer det som et storartet sparetiltak.

USA har fått et program med 1.200 tiltak som skal reformere forvaltningen gjennom utstrakt bruk av informasjonsteknologi. Visepresident Al Gore presenterer det som et storartet sparetiltak.

Uka etter presidentens Internett-pregede trontale, er programmet Access America på lufta, presentert av visepresident Al Gore (bilde): 1.200 tiltak på 18 hovedområder skal være fullført innen år 2000. De første lanseres allerede neste måned. Alle typer offentlige tjenester på alle nivåer skal gjøres tilgjengelig på Internett.

Noen eksempler:

  • Studenters søknader om lån og stipend skal leveres, behandles og utbetales via Internett
  • Informasjon og utbetalinger fra helseforsikringsordninger for eldre skal foregå via Internett
  • Næringslivet skal betjenes gjennom en rekke offentlige web-steder, blant annet assistanse til eksport
  • All slags informasjon om miljøspørsmål, helt ned til lokalplan, skal gjøres tilgjengelig på Internett
  • Selvangivelser og andre skatteforhold skal ordnes via Internett
  • Nødvendig byråkratiske ordninger knyttet til internasjonal handel skal omorganiseres for tillempning via Internett
  • Opplæring av offentlige ansatte skal ordnes per Internett
  • Offentlige innkjøp skal strømlinjeformes gjennom elektronisk handel

Blant tiltakene er også prosjekter knyttet til prinsipielle spørsmål og til infrastruktur. Et viktig område er arbeid for personvern og sikkerhet i bruken av de nye tjenestene spesielt og internettet generelt, samt å utvikle en integrert infrastruktur for informasjon rundt offentlige tjenester.

De fleste tiltakene er knyttet til konkrete datoer og til de organene som skal være ansvarlige for dem.

I sin innledning til programmet skriver visepresident Al Gore at initiativet ble tatt i 1993, da han fikk i oppdrag av presidenten å finne fram til regjeringsmetoder tilpasset informasjonssamfunnet. Etter hvert ble det formulert 1200 konkrete tiltak som presidenten sa han ville støtte.

– Blant disse var en serie oppfinnsomme forslag for å gjøre myndighetene i stand til å gjøre bedre arbeid til lavere kostnad ved å bruke nye IT-baserte rutiner, skriver Gore. Han legger til:

– Vi ønsker ikke å automatisere myndighetenes gamle og utslitte rutiner. Informasjonsteknologi gjør det mulig å finne opp nye metoder. Den lar oss foreta en grunnleggende revurdering av hvordan folk arbeider og hvordan vi skal tjene våre kunder.

Gore peker på at den gamle måten å arbeide på har den gamle hierarkiske fabrikken som modell. Her sløses det med viktige menneskelige ressurser, fordi folkene "på gulvet" oppfattes som maskineri. IT gjør det mulig å omorganisere det offentlige, slik at alle byråkrater får utnyttet sine kreative krefter. Gore kaller dette konseptet for "distribuert intelligens", og slår fast et nytt prinsipp:

– Myndighet til å ta avgjørelser kan nå legges hos de som møter kundene, der hvor man først støter på behovet for endringer.

Gore er spesielt opptatt av at utstrakt bruk av IT vil føre til store besparelser i det offentlige.

– Denne rapporten setter ikke som betingelse at budsjettene må økes. Tvert i mot: gjennomføres de på riktig måte, vil prosjektene være en kilde til besparelser.

Han viser blant annet til prøveprosjektene innen likningsvesenet, der forenklede selvangivelser levert per internett koster langt mindre å behandle, og inneholder langt færre feil, en gamle papirbaserte skjemaer.

Til toppen