IT gjør ikke nok for logistikken

De fleste norske bedrifter er misfornøyd med sine IT-systemer for logistikk, viser en undersøkelse.

De fleste norske bedrifter er misfornøyd med sine IT-systemer for logistikk, viser en undersøkelse.

DHL Express Norge har nettopp publisert 2005-utgaven av rapporten Norsk Logistikkbarometer som utgis annet hvert år.

Ifølge rapporten mener 58 prosent av bedriftene at IT-systemene deres i middels eller liten grad dekker behovet for styring, trass i stor IT-investeringer for å effektivisere verdikjeden. Andelen som mener de har kontroll på logistikkostnadene er minsket fra 60 prosent i 2003 til 37 prosent i 2005. Over halvparten av bedriftene i 2005-undersøkelsen sier at deres logistikkstrategi ikke er tilpasset deres operative nivå. 60 prosent legger til at deres logistikkstrategi ikke er målbar.

Salgs- og markedsdirektør Terje Aarbog i DHL Express Norge mener dette er oppsiktsvekkende, og at det kan tyde på uheldig ressursbruk.

– Vi tror dette skyldes tre forhold: kompetansemangel i virksomheten, kompetansemangel hos IT-leverandøren eller at bedriften har investert i feil IT-system, sier Aarbog i en pressemelding.

For to år siden viste det forrige logistikkbarometeret at norsk næringslivet hadde positive forventninger om at informasjonsteknologi ville bidra med blant annet mer effektive løsninger for bestilling og innkjøp. Disse forventningene har altså ikke slått til.

Logistikkbarometeret for 2005 viser ellers at 81 prosent av bedriftene mener at en integrasjon av andre aktører i verdikjeden er viktig, og 64 prosent mener at dette blir viktigere de neste tre årene. Likevel oppgir under halvparten av respondentene at samordning av IT- og styringssystemer mellom aktører i verdikjedenettverket er viktig.

    Les også:

Til toppen