– IT-gleden kan bli kortvarig

Trond Giske advarer mot regjeringsskifte.

– IT-gleden kan bli kortvarig
Næringsminster Trond Giske (ap) advarer IT-bransjen mot en ny regjering. Da kan gleden over å ha blitt trukket fram som en satsningsbransje bli erstattet av en næringsnøytral politikk fra Høyre. Bilde: Per Ervland

Forrige fredag la næringsminister Trond Giske frem den første næringsmeldingen på 15 år. Det mest oppsiktsvekkende i meldingen var at IT-bransjen og bransjen for velferdsteknologi, blir løftet frem som et hovedsatsningsområde.

Dette ble mottatt med glede fra IT-næringen, og særlig bransjeforeningen IKT-Norge.

Men da Trond Giske tok imot digi.no for et intervju om meldingen rettet han en advarende pekefinger frem mot valget.

– Det kan bli en kortvarig glede, sier Giske til digi.no.

Hvorfor det?

At IT-bransjen løftes frem som et hovedsatsningsområde på linje med maritim sektor, fiskeri, havbruk og turisme, vil ifølge Giske sørge for at bransjen får en langt større politisk synlighet.

– Om du sammenligner med maritim næring, så ser du at vi har ukentlige møter med næringen. Vi spiller som departement en rolle som ombudsmann på vegne av næringen innad i regjeringen og vi jobber tett sammen med bransjen for å sikre en god produktivitetsutvikling. Vi jobber for at alle de offentlige instansene som påvirker bransjen trekker i samme retning, sier Giske.

Han trekker frem at de har arbeidet frem strategiplaner og handlingsplaner for viktige norske næringer som turisme, fiskeri og olje- og energibransjen.

– Det blir en mulighet for IT-næringen å få mer hjelp fra oss, sier Giske. Han tillegger at de også vil se på sin egen organisering i departementet, og ikke minst kompetanse på IT-feltet for å bidra til nettopp dette.

Et eksempel som er nærliggende her er tidligere statssekretær Rikke Lind. Hun representerte på mange måter maritim sektor sine næringsinteresser i regjeringen, frem til hun gikk av som statssekretær i fjor, for å bli generalsekretær i Redningsselskapet.

– Jeg opplever at IT-næringen er langt fremme når det gjelder å tenke på samarbeid, noe jeg fikk erfare da vi hadde et samråd med næringen før meldingen.

Giske mener også at Norge har mange komparative fortrinn som gjør at vi burde ha stort utbytte av å bygge opp en sterk IT-næring.

– Jeg mener at den største IT-revolusjonen er foran oss, ikke bak oss. Det kommer til å skje mye der mennesker møter teknologi, og der har Norge særegne fordeler. Hvordan kan Norge lykkes? Jo, vi har en høyt utdannet befolkning, også i bredden. Vi har en sterk velferdssektor, som kan ta ibruk ny teknologi og som følge av vårt høye lønnsnivå så lønner det seg å ta i bruk produktivitetsøkende verktøy. Norge kan være en interessant «testhub» for nye teknologier, sier Giske til digi.no.

– Men det er valg til høsten. Hva vil skje dersom dere ryker ut av regjeringen?

– Da jeg la frem meldingen så minnet jeg om Lars Sponheim (næringsminister i Bondevik 2 regjeringen) som sto for næringsnøytralitet. Vi tenker motsatt. Vi trenger noen sterke klynger i Norge, sier Giske som slår fast at dersom det blir regjeringsskifte så «kan det bli en kortvarig glede» for IT-bransjen.

– Da får de smøre seg med tålmodighet for 2017, avslutter Giske.

    Les også:

Les mer om: