- IT har en nøkkelrolle i «lav karbon økonomien»

IT kan brukes til langt større CO2-kutt enn de 2–3 prosent av utslippene det selv bidrar med.

- IT har en nøkkelrolle i «lav karbon økonomien»

IT kan brukes til langt større CO2-kutt enn de 2–3 prosent av utslippene det selv bidrar med.

Grønn IT er tema for flere foredrag på samlingen ITxpo som analyseselskapet Gartner organiserer i Cannes, der 3000 ledende IT-folk utveksler erfaringer, synspunkter og kunnskaper over fire dager.

En av de «grønne» som har markert seg sterkest i diskusjonene, er svenske Dennis Pamlin. Han er ingen IT-person, men representerer Verdens villmarksfond WWF som for ett år siden inngikk et grønt partnerskap med HP.

De aller fleste av de store IT-selskapene har markert seg det siste året med både grønne initiativ, grønne produkter og grønnere praksis i forhold til egen virksomhet. Pamlin er ikke udelt begeistret for dette fokuset.

– Vi er frustrert over IT-bransjen, sier han. – Det virker som de hele tiden ser inne i seg selv. De skjønner ikke hvilket potensial IT har til å hjelpe andre bransjer til å redusere sine klimautslipp.

- Vi er frustrert over IT-bransjen.De skjønner ikke hvilket potensial IT har til å hjelpe andre bransjer til å redusere sine klimautslipp. Avhengig av hvem man spør, anslås ITs – altså hele samfunnets produksjon og bruk av IT – bidrag til klimautslipp til rundt 2 til 3 prosent.

– Det er selvfølgelig viktig at dette kuttes. Men det største bidraget IT kan komme med, er i forhold til de øvrige 97 prosentene.

Målet for det grønne partnerskapet mellom HP og WWF, er å få IT til å være med på å kutte utslippene med de første én milliard tonn, tilsvarende 25 prosent av Europas samlede årlige utslipp.

– Vårt utgangspunkt er en prognose som forteller at de i løpet av de nærmeste 25 årene vil bli investert 40 000 milliarder dollar i forskjellige typer infrastruktur. Disse investeringene vil definere hvorvidt vi lar planeten brenne seg selv til døde eller ikke. IT kan gjøre den store forskjellen her, men da må bransjen kjenne sitt ansvar.

Samarbeid med HP skal bidra til å finne de IT-tjenestene som kan gi maksimale utslippskutt.

– Vi skal engasjere HP til å bidra til å utvikle nye ideer, lover Pamlin.

Han har flere poeng til alle som er opptatt av klima.

- Vi må erkjenne at klima ikke er et miljøspørsmål. – Vi må erkjenne at klima ikke er et miljøspørsmål. Det dreier seg om den globale økonomien. Vi vil lide ufattelige tap hvis vi ikke får til å bremse den globale oppvarmingen. Det vil kreve teknologisk fornyelse for å utvikle effektiv utslippsbremsing. Vi må se på hvordan vi skal få til denne teknologiske fornyelsen. Det propagandaen har satset på hittil, å spre frykt, vil ikke virke. Frykt kan ikke føre til teknologisk fornyelse.

Pamlin viser til de 40 000 milliarder dollar og slår følgelig fast at pengene finnes. Denne enorme summen vil bli investert, uansett. Det dreier seg om å investere den riktig.

Kartet viser temperaturøkningen som følge av utslipp etter et av scenariene vurdert av IPCC (International Panel on Climate Change).

- IT har en nøkkelrolle hos dem som bør bli vinnere i en kommende «lav karbon økonomi – Investeringer krever lønnsomhet. I den globale økonomien er det altfor mange store selskaper som lever av sine forsøk på å ødelegge planeten. Dette må snus. Det må et offentlig rammeverk til for å ramme dem som tjener penger på å ødelegge planeten, og favorisere dem som bidrar til å bremse utslippene. IT har en nøkkelrolle hos dem som bør bli vinnere i en kommende «lav karbon økonomi».

Pamlin viser til en europeisk undersøkelse om teleoperatører, utslipp og utslippsreduserende tjenester.

– De årlige utslippene fra 16 telekomselskaper ble anslått til i underkant av 5 millioner tonn per år. Samtidig ble det slått fast at ved å gjøre maksimal bruk av en håndfull elementære IKT-tjenester fra disse selskapene, kunne samfunnet som helhet redusere utslippene med nærmere 50 millioner tonn per år, altså det tidobbelte av selskapenes egne utslipp.

Tjenestene det er snakk om er videokonferanser og nye ordninger for hjemarbeid for å redusere behovet for transport, mer bruk av bredbånd, e-handel og offentlige digitale tjenester og så videre.

– Dette er enkle tiltak, som også politikere kan forstå.

Pamlin roser møbelkonsernet IKEA for å være blant dem som satser på å bli vinnere i en lavkarbon økonomi.

– De har forpliktet seg til å satse planmessig og konsekvent på fornybar energi, offentlig transport, mer e-handel med mer. Det innebærer store investeringer i IT.

Ifølge Klaus Hieronymi i HP, kan kommende kraftige økninger i prisen på elektrisk kraft være en drivkraft for mange til å investere i moderne utstyr i sine IT-anlegg.

– Jeg er blitt informert av representanter for den tyske regjeringen, at man venter at strømmen vil bli 30 til 40 prosent dyrere i løpet av de kommende to til tre årene.

Allerede i dag er koster strømmen som en server trenger til tre års drift og kjøling, mer enn selve serveren.

Dyrere strøm vil gi IT-bransjen nye intensiver i sin produktutvikling. Smartere kjølingssystemer vil selge seg selv.

HP selv satser på tre tiltak for å senke sine og kundenes utslipp: energieffektive produkter, mer effektive kundeoperasjoner, og en ny gjennomgang av hva man egentlig bruker energi til, med tanke på å endre atferdsmønstre. Selskapet tar sikte på å redusere sitt eget forbruk med 20 prosent innen 2010, og på å hente stadig mer av dette forbruket fra fornybare kilder.

    Les også:

Til toppen