IT har faktisk økt effektiviteten

Flere økonomer har lenge påstått at IT ikke har gjort oss mer effektive, men dette motbeviser nå en Harvard-forsker.

Flere økonomer har lenge påstått at IT ikke har gjort oss mer effektive, men dette motbeviser nå en Harvard-forsker.

Ledende amerikanske økonomer har i mange år skapt stor furore i IKT-bransjen ved å påstå at IT-boomen på slutten av 90-tallet ikke gav noen økning i effektiviten. Dette slår bena under behovet for å investere i IT, da økt effektivtet og besparelser som regel er hovedargumentet.

Økonomene har tidligere påstått at det bare er i USA, med et friere næringsliv, at man har kunnet finne produktivitets-effekter av IT. Europa og Japan har ikke fått noe løft, ble det påstått. Produktiviteten i Japan og Europa har faktisk falt siden midten av 90-tallet, da IT-bølgen tok av.

Nå innrømmer flere at de har tatt feil, målemetodene var ikke gode. Harvard-økonomen Dale Jorgenson har offentliggjort en rapport som påpeker problemer ved tidligere målinger. Et av problemene har forskjeller i måten kjøp av programvare har vært bokført i amerikanske og europeiske bedrifter. Dette har også vært forskjeller i hvordan man har regnet ut hvor mye mer man har fått for pengene for hvert år som har gått på grunn av den tekniske utviklingen.

Jorgensen gjør også en rekke andre korrigeringer i bruken av tellemåter han mener bedre fanger opp og dokumenterer utvikling i Japan og Europa.

Faktisk viser Jorgensons tall at så og si hele veksten i produktivitet i andre halvdel av 90-tallet i USA skyldes IT. Effekten har vært den samme i de andre landene, men den har blitt skjult av reduksjoner i investeringer på andre fronter som kuttet totaltallene. Dermed ble det ikke noen særlig vekst, noe man feilaktig gav IT skylden for.

Jorgenson mener for eksempel at Japan, tidligere beskylt for å være trege på IT, faktisk løftet brutto nasjonalprodukt med 2,1 prosent i snitt i året fra 1995 til 2000, ikke 1,4 prosent som de hittil brukte tellemåtene tilsier.

I følge Harvard-forskeren her IT-investeringer bidratt med over 1,25 prosent i bruttonasjonalveksten fra 1995 til 2000 i USA, Japan og England. Italia har overraskende fått et løft på et prosentpoeng sammen med Tyskland, mens Frankrike og Canada ligger på rundt 0,75 poeng.

Grafen under viser hvor mye IT har løftet bruttonasjonalproduktet i G7-landene, angitt i prosent i snitt - per år for tre epoker. De gule søylene viser hvilket løft IT faktisk gav under dotcom-årene fra 1995 til 2000.

Jorgensen understreker dessuten et annet viktig problem som IT-bransjen og kundene deres lenge ikke tok alvorlig nok: Det tar tid å få nye IT-systemer til å fungere og bedriftene bruker deretter lang tid å omstille seg og ikke minst ta ut effektivitetsgevinster. Sterkt stillingsvern har bremset mye av det siste, særlig i kraftige oppgangsperioder og dette har redusert produktivitetsgevinsten IT egentlig skulle ha gitt.

Her kan du lese rapporten og se på tallene til Dale Jorgenson

Til toppen