IT-høyskole gir digital hjelp til kommunene

Vestfold-kommunenes e-løsninger har fått oppmerksomhet globalt.

IT-høyskole gir digital hjelp til kommunene

Vestfold-kommunenes e-løsninger har fått oppmerksomhet globalt.

Gjennom samarbeid med Høgskolen i Vestfold har Vestfold-kommunene kommet helt i forkant internasjonalt når det gjelder e-forvaltning.

Siste året har førstelektor Lasse Berntzen ved Høgskolen i Vestfold presentert noen av Vestfold-kommunenes løsninger på flere internasjonale konferanser, og rapporterer på Høgskolens hjemmeside om stor interesse for arbeidet som gjøres.

Gjennom portalprosjektet i 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) har kommunene samarbeidet om felles informasjonsstruktur på sine nettsteder. Dette gjør det lettere for innbyggerne å orientere seg, ikke minst her i Vestfold hvor mange bor i en kommune, arbeider eller går på skole i en annen kommune, og kanskje bruker kulturtilbud i en tredje kommune.

Vestfold-kommunene ligger også langt fremme når det gjelder overføring av kommunestyrer på nett. I dag har Andebu, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke og Tønsberg et slikt tilbud. I tillegg har avisen Østlendingen et tilsvarende tilbud i Larvik.

Et tredje eksempel er «digital plandialog», en løsning som gir mulighet til å hente ut og kommentere arealplaner på nett. Dette er en løsning som integrerer ulike systemer i kommunene, og som også legger opp til mer demokratisk deltagelse ved at innbyggere lettere kan engasjere seg i plan- og arealsaker. «Digital plandialog» bygger videre på erfaringer og løsninger fra andre store 12k-prosjekter som felles sak/arkiv- løsninger, digitalisering av reguleringsplaner, felles kartløsninger og bredbåndsutbygging.

Torill Lønningdal, som er administrativ leder av 12-kommunerssamarbeidet, peker på viktige faktorer som har brakt Vestfold-kommunene i forkant. Gjennom samarbeid og dialog har vi klart å lage gode utviklingsprosjekter ved å bygge stein på stein. At Høgskolen har bidratt i de ulike prosjektene er også en stor fordel, sier Lønningdal. Høgskolen utfordrer oss faglig og bidrar i prosjektene med sin fagkunnskap.

Til toppen