IT-høyskole mot strømmen

Til tross for rekordlavt opptak av IT-studenter, melder NITH om vekst.

Til tross for rekordlavt opptak av IT-studenter, melder NITH om vekst.

Tallene fra Samordna Opptak viste i år et bunnivå for teknologiske og IKT-relaterte fag.

Mens 2.015 meldte seg på dataingeniørfag i 1998, var det i år bare 499. Tilsvarende var det 760 som ønsket å studere til sivilingeniør med fordypning innen data på NTNU i 1998 mot bare 182 i år.

Dette utgjør en prosentvis nedgang på over 75 prosent fra toppåret 1998.

Men NITH (Norges Informasjonsteknologiske Høyskole) går imot strømmmen og melder om en annen trend. Høgskolen erfarer at flere vil studere IT og registrerer en vekst i antall søknader til en bachelorgrad i IT for kommende studieår.

Økningen i antall søkere til høgskolen er på hele 31 prosent ved utgangen av mai 2005.

Dette er sterk kontrast til opptaket ved landets universiteter og høgskoler der kun en tredel antall søknader er registrert i forhold til situasjonen for fem år siden.

Med den labre interessen knytter det seg stor spenning til det nye informatikkbygget i Forskningsparken ved Blindern, der Utdannings- og forskningsdepartementet har bevilget ti millioner kroner til et nytt informatikkbygg i Forskningsparken ved Blindern.

Totalt er det meningen at nybygget skal romme flere tusen IT-studenter i årene som kommer. Dette kan være årsaken til at også universitetet i Oslo doblet antallet studieplasser i samme periode.

Rektor Bjørn Hanssen mener den økte interessen for NITH kan ha en sammenheng med hvordan høgskolen involverer næringslivet i undervisningen.

Studentgrupper i siste fase av bachelorutdanningen får anledning til å prøve ut sin teori med utfordrende oppgave ute hos bedriftene.

Til toppen