IT-innsider kan få 15 års fengsel

En amerikaner som handlet aksjer på innsideinformasjon om IBMs oppkjøp av Lotus har kjent seg skyldig i ulovlig innsidehandel. Mannen risikerer inntil 15 års fengsel og klekkelige bøter.

En amerikaner som handlet aksjer på innsideinformasjon om IBMs oppkjøp av Lotus har kjent seg skyldig i ulovlig innsidehandel. Mannen risikerer inntil 15 års fengsel og klekkelige bøter.

Å handle på ulovlig innsider informasjon i USA er ingen spøk. Amerikaneren Peter Mazzone som handlet på ikke- offentlig informasjon om IBMs oppkjøpsplaner av Lotus i 1995, risikerer 15 års fengsel.

Mazzone fikk informasjon om oppkjøpsplanene fra sin fetter, som tidligere er kjent skyldig i innsidehandel - ga informasjonen videre til to venner hvorav den ene allerede har kjent seg skyldig.

De tre klarte ved hjelp av opsjonsinstrumenter å karre til seg 156.000 dollar i gevinst, men den økonomiske gevinsten for innsiderne vil trolig fordufte ganske raskt, når bøtene som kommer i tillegg til fengselstraffene blir fastlagt.

Til toppen