IT-innsidere i Kredittilsynets søkelys

I løpet av de siste seks ukene er innsidere i fire IT-selskaper satt under lupen i Kreditttilsynet.

I løpet av de siste seks ukene er innsidere i fire IT-selskaper satt under lupen i Kreditttilsynet.

Kredittilsynet behandler for tiden fire saker der innsidere i IT-selskaper er i søkelyset. I Visma, Norman Data Defense, EDB og Opticom har innsidere solgt aksjer i forkant av at viktige nyheter har blitt offentliggjort av de respektive selskapene. Ingen av sakene er foreløpig ferdigbehandlet.

- Den store andelen av IT-selskaper i fokus skyldes vel de store svingningene til disse aksjene, sier spesialrådgiver i Kredittilsynet, Lars Gjørvad til digi.no. Han sier det i stor gard er rutinemessige undersøkelser som foretas når en sak blir sent over fra Oslo Børs.

- Vi har en systematisk gjennomgang av disse sakene, men det er ikke ofte vi kan påvise uregelmessigheter, sier Gjørvad.

Sakene som er oppe til vurdering i Kredittilsynet føyer seg inn i den lange rekken av saker som aldri får etterspill. I databransjen er vel saken rundt Thorvald Eriksen, tidligere styreformann i Visma, mest kjent. Eriksen gikk ut og kalte Visma-aksjen "sjarmerende billig", for deretter å selge store aksjeposter. I påfølgende kvartal ble det som var ventet å bli et rekordoverskudd, snudd til rekordunderskudd - med påfølgende dramatisk fall i aksjen.

Den famøse uttalelsen med påfølgende aksjesalg fikk likevel ingen konsekvenser for den tidligere styreformannen. Etter lang tids korrespondanse med Kredittilsynet er saken nå avsluttet.

Til toppen