IT-investorenes timingproblemer

Det har vært heller ugreit å investere i IT-aksjer det siste halvåret. Selv i dagens meget usikre marked er det likevel verdt å vurdere om tiden nå er rett for å kjøpe enkelte aksjer, kommenterer finansredaktør Jørgen Christiansen

Det har vært heller ugreit å investere i IT-aksjer det siste halvåret. Selv i dagens meget usikre marked er det likevel verdt å vurdere om tiden nå er rett for å kjøpe enkelte aksjer, kommenterer finansredaktør Jørgen Christiansen

Vi har i denne spalten - og i våre daglige børskommentarer - gjennom de siste seks månedene tillatt oss å komme med relativt klare uttalelser som investeringer i norske IT-selskap. Disse uttalelsene har i all hovedsak trukket i retning av at det for de fleste investeringsalternativene har eksistert en større nedside enn oppside. (Du finner et utvalg av disse sakene i høyre marg.)

Bakgrunnen for at vi som en nyhetstjeneste, og ikke analyseselskap, har valgt å komme med slike uttalelser har vært at den informasjonen og de vurderingene vi har sett at har vært tilgjengelige for allmennheten har vært meget dårlig balansert.

I et oppadgående marked har både selskapene selv, analytikerene og meglerapparatet primært opptrådt som bruktbilselgere. Fokus på risikoelementer både i de enkelte selskapene og i markedet generelt har vært tilnærmet fraværende.

Vi fikk sågar i mai måned tilbakemelding fra enkelte forvaltere om at vi burde slutte å være så negative, fordi langsiktige investorer generelt ikke brød seg spesielt mye med hvilket nivå man gikk inn i markedet på, men fokuserte på eksponering i ulike bransjer. Vårt svar var i all hovedsak at man ikke skulle undervurdere usikkerheten i IT-investeringer, og at timing vil ha betydning selv for en langsiktig investor.

De poengene er i ettertid illustrert på en måte vi selv ikke hadde trodd var mulig. NetCom har falt fra et toppnivå på 280 til ned mot 150 kroner. Tandberg Data har kollapset, det samme har Nera og ASK - riktignok av høyst ulike årsaker. Dette er kun noen få eksempler på den massive korreksjonen IT-aksjene har opplevd.

På toppen av dette har vi fått en makroøkonomisk usikkerhet og et negativt markedssentiment som har medført at selv et meget sterkt selskap som Merkantildata har sett et så sterkt salgspress i aksjen at kursen er halvert fra toppnivået på forsommeren.

Så er det store spørsmålet - som alltid - om tiden nå er inne for å øke eksponeringen i IT-aksjer?

De faktorene vi har trukket frem i digi.no som kunne trekke ned kursen på IT-aksjer generelt og enkelte IT-aksjer spesielt, har nå så vidt jeg kan se slått inn i kursen på de ulike aksjene. Jeg ser i dag ikke faktorer som trekker i retning av at IT-aksjer spesielt har noen ytterligere større nedside.

Jeg mener derfor at med mindre man tror at vi er på full fart inn i en global og langvarig nedgangskonjunktur, så kan IT-aksjene generelt vanskelig bli mer gunstig priset i forhold til resten av aksjemarkedet.

I praksis betyr det at dersom du har mage til å gå inn i aksjemarkedet i dag - og har et tilstrekkelig langsiktig tidsperspektiv - så kan det vise seg meget fornuftig å kjøpe seg opp i selskap som Merkantildata, ARK og ASK.

Dette er selskap som har en god posisjon i sine respektive markeder, med sterk ledelse, sunn inntjening og et godt grep om utviklingen i sine markeder. Samtlige aksjer har også fått betydelig juling over lengre tid.

Det vil heller ikke være helt på siden å vurdere investeringer i NetCom, Provida, Agresso og PC-Systemer.

Her er usikkerheten fremdeles betydelig, selskapene har ikke god nok trackrekord til at de fortjener full tillit, og truslene som disse selskapene står overfor kan fort veie like tungt som mulighetene.

For NetCom sin del er det i all hovedsak snakk om dårlig performance over lengre tid og betydelig regulatorisk usikkerhet som er koblet med usikkerhet knyttet til selskapets strategivalg og gjennomføringsevne. Spørsmålet er hvor god støtte selskapet vil ha i en sterk markedsposisjon.

Usikkerheten knyttet til de tre programvarehusene kommer som en følge av en generelt meget stor usikkerhet om hvordan de vil klarer seg i en næring som gjennomgår fundamentale endringer på kort tid.

Også de såkalte Tandberg-selskapene har sett betydelige korreksjoner nedover. Her er imidlertid usikkerhetsmomentene på langt nær er ryddet av veien for noen av selskapene.

Investorer i IT-sektoren har hatt det tøft de siste månedene. Korreksjonene vi har sett kan likevel forklares med relativt rasjonelle argumenter.

Nå er det mye som trekker i retning at for flere av de større IT-selskapene er nedsiden tatt ut. Konsekvensen må da være at med mindre man er redd aksjemarkedet generelt faller sammen, så er det mye som trekker i retning av timingen er rimelig god for å investere i IT-aksjer.

Hvorvidt timingen er riktig er altså redusert til et spørsmål om verdens aksjemarkeder generelt vil falle ytterligere i nær fremtid. Det spørsmålet er heller ikke vi i nærheten av å ha noe svar på.

Til toppen