IT kan løse krisen innen arbeidskraft

Det er knapt med arbeidskraft i Norge. Abelia-sjef Paul Chaffey tror IT kan bli redningen.

IT kan løse krisen innen arbeidskraft

Det er knapt med arbeidskraft i Norge. Abelia-sjef Paul Chaffey tror IT kan bli redningen.

Norge har i dag rekordlav arbeidsledighet på to prosent, mens IT-bransjen er nede i en ledighet på snaue en prosent.

Ledigheten gjør det vanskelig å få tak i folk og for IT-bransjen har det over flere år vært nødvendig å hente arbeidskraft fra utlandet. IKT-Norge har gått ut og sagt av vi vil trenge minst 10 000 utenlandske IT-eksperter i 2008.

Innen helse mangler man hoder framover til å dekke eldrebølgen. Ellers er behovet for økt bemanning i 2008 størst i IKT-bedriftene, tjenestenæringene og byggevirksomheten.

– Teknologi blir viktigere enn noen gang, og det er IT som kan bli nøkkelen for å løse knappheten på hoder, sier Abelia-sjef Paul Chaffey til digi.no.

Han tror høykonjunkturen og veksten vil fortsette i 2008, men flate noe ut. Det betyr at etterspørselen etter hoder bare vil fortsette å vokse. BNP-veksten i Norge har vært uvanlig høy og endte i fjor på seks prosent.

Chaffey viser til IT-minister Heidi Grande Røys’ krav til moderniseringen av offentlig sektor, der målet er å skape en nettverksarena for e-forvaltning hvor alle offentlige tjenester gjøres tilgjengelig for selvbetjening.

MinSide og Altinn er eksempler på portaler som har kommet godt stykke på vei for å lette dette arbeidet, men potensialet for digitale tjenester er enormt. Åpne løsninger og standarder blir viktig i IT-utviklingen.

Gode tjenester som utføres raskere med færre ressurser og selvbetjening, må gjøres tilgjengelig med IT-løsninger, framholder Chaffey.

Dette er i tråd med Gartner som spår at 70 prosent av befolkningen i 2010 vil bruke 10 ganger mer tid på elektronisk kommunikasjon enn på fysiske møter. Da må disse kanalene fungere og understøtte jobben.

De ansattes krav til hvordan IT-systemene skal fungere og friheten de ønsker seg øker derfor dramatisk. Å få et nei til tilgang eller muligheten til selvbetjening vil skape frustrasjon.

Til toppen