IT-konsulenter femdoblet overskuddet

Integris er blitt Norges fjerde største IT-konsulentselskap, etter å ha økt bemanningen og femdoblet overskuddet i fjor.

Integris er blitt Norges fjerde største IT-konsulentselskap, etter å ha økt bemanningen og femdoblet overskuddet i fjor.

Årstallene som ble kunngjort i går viser at omsetningen økte fra 504 millioner kroner i 2000 til 542 millioner kroner i 2001. Resultatet etter skatt økte fra 1,9 millioner kroner til 10,3 millioner kroner. Bemanningen økte fra 220 årsverk til 250.

Under skiftende eierforhold - selskapet er tidligere kjent som Bull Norge, og skal om kort tid skifte navn til Steria etter de nye eierne - har altså Integris stort sett nådd de målene som ble satt ved forrige årsskifte.

Administrerende direktør Kjell Rusti mener Integris er blitt mer effektiv fordi man har satset på færre kompetanseområder. De beste områdene er blitt drifting ("outsourcing") og løsninger for kundepleie eller CRM ("customer relationship management").

Tradisjonelt har Integris/Bull Norge vært leverandør til offentlig sektor. I 2001 har man lykkes i å vinne nye kunder i både privat og offentlig sektor, blant dem Arbeidsdirektoratet, DnB, Gjensidige NOR, Norsk Tipping, Oslo Kommune, Panasonic, Sparebank1, Statsbygg og VPS (Verdipapirsentralen). Gamle kunder som Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, BBS (Bankenes Betalingssentral) og Telenor har samtidig utvidet eller fornyet sine avtaler.

Bemanningsøkningen fra 220 til 250 årsverk gjør at selskapet teller nesten 200 rene IT-konsulenter. Det gjør Integris til Norges fjerde største IT-konsulentbedrift. Rusti regner med å rekruttere i samme takt i 2002, og følgelig komme opp i rundt 285 medarbeidere.

Til toppen