IT-konsulenter gjør felles front

Nettverket Auki samler 120 konsulenter fra sju norske selskap i et formelt samarbeid.

IT-konsulenter gjør felles front

Nettverket Auki samler 120 konsulenter fra sju norske selskap i et formelt samarbeid.

Syv norske, frittstående IT-konsulentselskaper har gått sammen om å etablere et formelt og forpliktende faglig og markedsmessig samarbeid, går det fram av en pressemelding. Samarbeidet har fått navnet Auki etter den norrøne betegnelsen på tilvekst.

De syv selskapene har varierende fartstid – den eldste er fra 1991, den yngste fra 2008 – men har alle en senior profil og solide kunder innen privat og offentlig sektor. Auki-nettverket formaliserer samarbeidet de har hatt hittil. De syv selskapene er:

  • Amende
  • Antares
  • Argon Consult
  • Avito
  • SenseIT
  • Styrmand
  • Systek

Auki-nettverket gir selskapene anledning til å tilby større bredde i kompetanse innenfor noen spissede områder, samtidig som de øker sin samlede leveringsdyktighet ved å ha en større pool av ressurser å tilby. Det innebærer igjen bedre konkurransekraft mot større konsulentselskaper, for eksempel i forbindelse med rammeavtaler som det er økende bruk av, heter det.

Auki-nettverket omfatter 120 konsulenter. De syv selskapene hadde i 2009 en samlet omsetning på 165 millioner kroner, med tjenester innen olje, telekom, energi, media, bank og finans, og offentlig sektor. Det skal vektlegges ni ulike tjenesteområder innen prosjektledelse, rådgivning og systemutvikling. Samarbeidet innebærer ikke noen endring i selskapenes eierstruktur eller lignende.

– Vi tror en slik formell konstellasjon med mindre, norske selskaper samlet gjennom ett kontaktpunkt mot kunden vil være en fordel også for kunden som på den måten enklere kan nå spisskompetanse hos mindre leverandører. Kunden skal greie seg med én kontaktperson i ett av selskapene. Vi velger å sette kunden i fokus fremfor hvilken juridisk enhet vi kommer fra, og samlet sett vil vi da oppnå mer sammen enn det vi gjør hver for oss, heter det i en kommentar fra daglig leder Bjørn Eilertsen i Amende.

Andre selskaper har vist interesse for å bli med i Auki. Eilertsen sier man vil avvente erfaringene med nettverket før man eventuelt tar inn nye partnere.

– Det er ikke noe mål å bli størst mulig, vårt fokus er å ha tilstrekkelig volum innenfor de områdene vi skal besitte fremfor ytterligere diversifisering.

    Les også:

Til toppen