IT-konsulenter i dekning etter milliontap

Sparebank 1 skriver av 400 millioner kroner på et stort anlagt IT-prosjekt.

IT-konsulenter i dekning etter milliontap
(Bilde: Marius Jørgenrud)

Sparebank 1 skriver av 400 millioner kroner på et stort anlagt IT-prosjekt.

I forkant av sin offisielle presentasjon av regnskapet for 2008 torsdag 12. februar har Sparebank 1 Gruppen publisert en pressemelding.

Det går fram av denne meldingen at gruppens samlede tap før skatt er 724 millioner kroner.

Datterselskapet Sparebank 1 Livsforsikring bidrar med et underskudd på 991 millioner kroner. De to største minuspostene er et renteresultat på minus 903 millioner kroner, og et IT-prosjekt som er nedskrevet med 417 millioner kroner.

Det kommer ikke fram av meldingen at det er konsulentselskapet Sungard som har hatt ansvaret for IT-prosjektet i Sparebank 1 Livsforsikring.

Da digi.no snakket med assisterende informasjonsdirektør Christian Brosstad i Sparebank 1-gruppen tidligere denne uken, var han ikke villig til å tallfeste tapet fra IT-prosjektet.

Hensikten med prosjektet var å redusere antall systemer innen livsforsikring.

Sungard er i hovedsak et driftsselskap som blant annet leverer til verdens 50 største banker. De har 18 000 ansatte verden over, og kunder i over 50 land.

Sungard-avdelingen i Norge sier til digi.no at de ikke har noe med prosjektet i Sparebank 1 å gjøre. De driver utelukkende med drift. Digi.no har gjentatte ganger henvendt seg til Sungard i Sverige, Danmark og Storbritannia. Vi har fått løfter om at man vil ringe tilbake når de har noe å si. De har ikke ringt.

Ifølge Brosstad i Sparebank 1 pågår det en dialog med Sungard for å finne en løsning på en tvist der standpunktet til Sparebank 1 er at Sungard ikke har levert.

    Les også:

Til toppen