IT-konsulenter med høy resultatvekst

Cap Gemini opplever nå 10 % vekst internasjonalt. Det ble en kraftig økning av resultatet i 1.halvår pga overtagelsen av Ernst & Young.

Cap Gemini opplever nå 10 % vekst internasjonalt. Det ble en kraftig økning av resultatet i 1.halvår pga overtagelsen av Ernst & Young.

IT-konsulentene i Cap Gemini rapporterer i dag en kraftig vekst i resultatet. Fortjenesten i selskapet er opp hele 76 prosent i 1. halvår etter oppkjøpet av konsulentvirksomheten til Ernst & Young.

Resultatet steg til 236 mill euro fra 134 mill euro i samme periode ifjor.

Selskapet gikk i forrige måned ut og nedjusterte vekstanslagene for 2000 på bakgrunn av den svake utviklingen i 2. kvartal. For året som helhet regner selskapet nå med en vekst på 10 prosent for sin IT-konsulent virksomhet. Tidligere anslag var på mellom 12 og 14 prosent. Selskapet regner også med å opprettholde dagens marginer på mellom 10 og 11 prosent.

På forespørsel fra digitoday.no ønsker ledelsen av Cap Gemini i Norge ikke å uttale seg om utsiktene for selskapets vekst i det norske og nordiske markedet isolert, og henviser til konsernledelsen i Frankrike. Omsetningen i Norden utgjorde i 1999 omlag 11 % av konsernets totalomsetning og var på 482 mill euro, tilsvarende ca3,9 milliarder norske kroner.

Ved årskiftet hadde konsernet 4.383 ansatte i den nordiske delen av virksomheten.

Cap Gemini kjøpte tidligere i år Ernst & Youngs konsulentvirksomhet i ett forsøk på øke inntektene ikke minst i USA. Hensikten var å styrke konsernet på strategisk rådgivning, samt på leveranse og implemetering av programvare for e-handel. Integrasjon av de to selskapene har bidratt til å ta ressurser bort fra salgsarbeidet og dermed ført til lavere salg enn forventet. Selskapet sa forrige måned at integrasjonsprosessen skal være avsluttet i løpet av oktober.

Tidligere denne uken ble det kjent at Hewlett Packard arbeider med ett tilsvarende oppkjøp av PriceWaterhouseCoopers konsulentvirksomhet....

Til toppen