IT-konsulenter skifter sjelden jobb

Når IT-konsulentene først skifter jobb er det sjefen som får skylda.

IT-konsulenter skifter sjelden jobb

Når IT-konsulentene først skifter jobb er det sjefen som får skylda.

En studie blant europeiske IT konsulenter avslører at det er en ting som ikke teknologi kan endre. Den største grunnen til at IT-konsulentene oppgir de skifter jobb er et dårlig forhold til sjefen.

Selv om hyppigheten til å skifte jobb ligger noe høyere i Norge i forhold til snittet i Europa, er likevel lojaliteten høy. Nordiske IT-konsulenter jobber i snitt i 5,3 år hos sin arbeidsgiver. Dette er et høyt tall tatt i betraktning at arbeidsmarkedet i Norge nærmest har vært støvsuget for arbeidskraft og at mange i denne gruppen ofte har blitt ringt opp for jobbtilbud.

Den europeiske undersøkelsen er gjennomført av Coleman Parkes på vegne av det globale IT konsulent selskapet Avanade. Undersøkelsen omfatter 825 IT konsulenter i Europa og USA. Avanade, som er dedikert til Microsofts platform, bestilte undersøkelsen for at de skulle få et bedre underlag til å forstå hva som gjør at de gode hodene blir IT konsulenter og hva som avgjør at de blir i yrket.

De nordiske konsulentene trekker likevel ned snittet med over to år målt mot Italia. Her jobber IT-konsulentene i snitt 7,4 år. Snittet i hele Europa er 5,8 år.

Det viktigste faktorene for IT konsulentene er et godt forhold til sjefen og et godt sosialt miljø på jobben. Mulighet til karriere utvikling er den tredje viktige faktoren.

- Avanade er på konstant jakt etter de beste talentene i bransjen som kan hjelpe våre kunder nå sine resultater gjennom Microsoft platformen. Slike studier hjelper oss forstå hva som er avgjørende for at vi skal både tiltrekke oss og beholde de beste medarbeiderne, sier Petter I. Jenssen i Avanade.

Undersøkelsen tar for seg mange forhold rundt en IT konsulents rolle, inkludert bade grunnen til at hun valgte yrket og drivere for å bytte jobb. Sosiale forhold, som ofte er tatt som en selvfølge i mange yrker, er også veldig viktige for IT konsulenter. Yrket krever ofte

 • at konsulenten jobber i uker og måneder hos klienten, og dermed er det ofte utfordrende og svært viktig å ha et sosialt forhold til sine kollegaer i selskapet.

  Hovedgrunn til å velge en karriere som IT konsulent

  (Beste score er 5)

 • Ansvar 3.9
 • Mulighet for varierte prosjekter 3.9
 • Jobbe med cutting edge teknologi 3.8
 • Mulighet for etter og videreutdanning 3.6
 • Jobbe med teknologisk utvikling 3.6
 • Mulighet til å reise – ofte utenlands 2.5

  Grunner som avgjør om IT konsulenter forlater jobben

 • Dårlig forhold til sjef 4.0
 • Mangel på karrieremuligheter 3.9
 • Lav lagfølelse 3.8
 • Ønsket om mer teknologisk ekspertise 3.7
 • Endringer i familieforhold 3.7
 • Mulighet til å tjene mer penger i annen jobb 3.7
Til toppen