IT-kontrakter for 5,5 milliarder hittil i år

Det blir færre storkontrakter i IT-bransjen, og 2008 ligger langt bak fjoråret.

IT-kontrakter for 5,5 milliarder hittil i år

Det blir færre storkontrakter i IT-bransjen, og 2008 ligger langt bak fjoråret.

Etter at første halvår av 2008 er unnagjort, er det klart at markedet for store IT-kontrakter i Norge ligger langt bak fjoråret. Finansavisen følger kontraktene som blir inngått hver uke, og i en gjennomgang av alle offentliggjorte storkontrakter har de kommet frem til at det har blitt inngått IT-kontrakter for 5,5 milliarder kroner hittil i år.

Det er langt bak fjoråret da det var snakk om hele 10,6 milliarder kroner i samme periode, men det er på nivå med første halvår i 2006. Hittil i år har 15 inngåtte avtaler hatt en verdi på mer enn 100 millioner kroner, mot 20 i fjor.

Selv om 2008 ligger bak skjemaet til fjoråret, regnes det likevel som et godt år. IT-markedet går godt og det er mer enn nok å gjøre for de aller fleste IT-bedriftene. Det gir faktisk en negativ effekt for de som lever av store IT-kontrakter.

- Norge har gått for bra en stund nå, og de fleste har vært opptatt av markedsandeler, ikke drifts- og outsourcingsgevinster, sier Endre Rangnes, konsernsjef i EDB til Finansavisen.

Når markedet strammer seg inn blir gjerne kundene mer opptatt av å kutte kostnader, og da er de mer villig til å lytte til argumentene for tjenesteutsetting. Rangnes mener derfor at tiden fremover vil bli svært spennende.

Til toppen