IT-kostnadene skalerer ikke

Nye tall fra Gartner avslører at IT-kostnadene per ansatt ikke skalerer slik de burde.

Nye tall fra Gartner avslører at IT-kostnadene per ansatt ikke skalerer slik de burde.

Når man måler IT-kostnader per hode, tilsier alle regler at denne burde falle etterhvert som bedriften blir større. For en stor bedrift kan spre felleskostander over flere hoder og en stor bedrift får bedre priser, påpeker analyseselskapet Gartner.

Men det viser seg av skala-fordelen er negativ - IT-kostnadene per hode stiger med bedriftens størrelse. Klarer ikke IT-sjefen å forklare dette, vil ledelsen fort vurderer kutt i IT-budsjettet, advarer Gartner.

Det er dog gode grunner til dette, påpeker Gartner. Selskapet påpeker at det dessuten ikke er så lett for bedrifter som forsøker å måle sine IT-kostnader opp mot andre - det er ikke noen standard-svar.

Gartner oppdatert sin årlige undersøkelse om IT-kostnader med mange av sine kunder. Konklusjonen er at det er mange grunner til at IT-kostnadene stiger.

- Jo større bedriften er, jo mer kan man investere i og jo flere oppgaver har man automatisert. De økte IT-kostnadene oppveies av økt effektivitet.

- IT-investeringene følger ikke bedriftens størrelse linjært, den øker i trappetrinn etterhvert som enkeltbehov inntreffer.

- Man må se på blant annet miksen av kunnskaps-medarbeidere og ansatte som ikke jobber mye med IT og endringer i dette når man vurderer IT-kostandene per ansatt.

- IT-kostandene øker per hode, men totalt faller IT-kostandene som andel av omsetningen etterhvert som bedriften vokser.

Grafen under viser hvordan kostnadene stiger i den øvre delene av IT-markedet.

Til toppen