IT-kunder frykter svensk overvåking

Datatilsynet mottar bekymrings-meldinger fra norske kunder som frykter svensk overvåking.

IT-kunder frykter svensk overvåking

Datatilsynet mottar bekymrings-meldinger fra norske kunder som frykter svensk overvåking.

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke lov om såkalt signalspaning (FRA-loven), som gir svenske myndigheter rett til masseavlytting av all kabelbåren tele- og datatrafikk inn og ut av Sverige.

Forslaget var omstridt, men ble tilslutt vedtatt med 143 mot 138 stemmer.

    Les også:

Seniorrådgiver Gunnel Helmers i Datatilsynet forteller til digi.no at de har mottatt flere bekymringsmeldinger fra norske kunder.

- Vi opplevde mange henvendelser på datalagringsdirektivet, men det svenske lovforslaget er hakket verre med enda større kontroll av også innhold, sier Helmers til digi.no.

Signalspaningsloven går i prinsippet ett skritt lenger enn datalagringsdirektivet fordi både trafikkdata og innhold underlegges kontroll ved signalspaning. Dette gjør man ved at spesielle søkebegrep danner utgangspunkt for myndighetenes interesse. Signalspaning vil kunne skje når elektroniske signaler passerer den svenske grensen, og vil på denne måten også kunne ramme nordmenn.

Hun mener det er flere norske IT-bedrifter som har serverparken plassert i Sverige og drifter norske kunder derfra. Det innebærer at trafikk som i utgangspunktet er innenlands vil måtte passere grensen og dermed vil være innenfor rekkevidden av loven.

- Vi må bare oppfordre den enkelte virksomhet til selv å vurdere om innføringen av signalspaningsloven bør få konsekvenser for hvor de ruter sin trafikk, sier Helmers.

digi.no tok kontakt med Basefarm som drifter både norske og svenske kunder.

Administrerende direktør Grethe Viksaas forteller at de norske kundene blir driftet fra Norge, men mener at de uansett ikke har grunn til å frykte.

- Bedrifter som har rent mel i posen vil neppe bli overvåket, og dessuten er det vel tvilsomt at sikkerhetspolitiet har kapasitet til å sitte og overvåke alt som er, sier hun til digi.no.

Til toppen