IT-kvinnene tar innpå i lønnskampen

IT-kvinnene tjener fortsatt mindre enn sine mannlige kolleger, men forskjellen er blitt mindre.

IT-kvinnene tjener fortsatt mindre enn IT-menn, men forskjellen har blitt mindre det siste året.
IT-kvinnene tjener fortsatt mindre enn IT-menn, men forskjellen har blitt mindre det siste året.

IT-kvinnene tjener fortsatt mindre enn sine mannlige kolleger, men forskjellen er blitt mindre.

I Sverige viste det svenske IT-lønnsbaromteret som utarbeides av analyseselskapet Exido at IT-kvinnene sakker akterut i lønnskampen.

I Sverige hadde mennene en lønnsvekst på 5,7 prosent, mens kvinnene bare fikk ett lønnshopp på 4,9 prosent. Utviklingen kom på toppen av et allerede skjevt lønnsforhold.

Kjell Flagstad i IT-forbundet mente at det samme var tilfelle i Norge.

    Les også:

Nærmere likelønn i Norge

Nå viser bransjeorganisasjonen IKT-Norge til statistikk som viser at dette ikke er tilfelle i Norge. I sin årlige lønnsstatistikk Mercer utarbeider på vegene av IKT-Norge, kommer det frem at forskjellen er mindre enn tidligere.

I undersøkelsen fra 2007 kom det frem at lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige IT-arbeidere var på cirka 7 prosent. Den ble redusert med ett prosentpoeng i år, og endte dermed på 6 prosent i kvinnenes disfavør.

- For IKT-Norge som over lang tid har jobbet for å få flere jenter inn i bransjen er denne utviklingen gledelig, lønn er en av de viktigste parameterne når man velger arbeidssted og vi håper jentene merker seg dette, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge til digi.no.

Statistikken er i år basert på data fra 29 IKT-bedrifter, og utregningen er gjort med utgangspunkt i lønn og belønning for 4402 individer fordelt på 103 stillinger.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i et belønningssystem som er regnet ut med følgende komponenter:

  1. Grunnlønn
  2. Årlig garantert lønn (grunnlønn + garanterte tillegg som f.eks verdi av ekstra feriedager)
  3. Total utbetaling (Årlig garantert lønn + bonus/salgsinsentiver)
  4. Total kompensasjon (Total utbetaling + verdi av langtidsinsentiver)
  5. Total lønnspakke (Total kompensasjon + verdien av pensjon, forsikringer, firmabilordning og andre tilleggsgoder)

Flagstad og IT-forbundet er forøvrig sterkt kritisk til IKT-Norge og deres lønnstatistikk. Han mener det blir galt når IKT-Norge utarbeider en statistikk som bare arbeidsgiverne får tilgang til. Per Morten Hoff i IKT-Norge har svart at statistikken er tilgjengelig for dem som leverer tall til den, og at andre kan kjøpe den hvis de vil.

Lønnsforventninger

Undersøkelsen viser også at IT-arbeidere har en forventning om en lønnsvekst på fem prosent i år, og at det er blitt ett større fokus på individuell belønning av de som presterer best.

- Bransjen er overraskende edruelige i sine avlønninger, jeg tror det har sammenheng med de mer urolige tidene vi nå ser fremover og at effekten av rekruttering fra utlandet og outsourcing generelt gjør at presset på lønningene ikke er blitt avskrekkende, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Syversen.

Lønnsveksten for deltagerne i undersøkelsen endte på cirka 5 prosent i 2007, og forventningen for i år varierer mellom 4 og 6 prosent.

IKT-Norge er glad for at forventningene ligger på det de mener er et fornuftig nivå, selv om det er gode tider for ansatte i IT-bransjen takket være et stramt arbeidsmarked.

- I slike perioder er det stor fare for at bedriftene pådrar seg en høy kostnadsbase som kan være vanskelig å håndtere i dårligere tider, sier Syversen.

    Les også:

Til toppen