IT-ledigheten faller bare langsomt

Det blir stadig færre ledige ingeniører og IT-arbeidere, men tallet er likevel høyt i forhold til nye stillinger.

Det blir stadig færre ledige ingeniører og IT-arbeidere, men tallet er likevel høyt i forhold til nye stillinger.

Arbeidsledigheten blant IT-folk har nå endelig kommet under den magiske 2000 grensen. Ved utgangen av mars var det hos Aetat registrert 1.899 ledige IT-folk, mot 1.911 i februar.

Til sammenligning var det 2009 ledige i mars i fjor, som gir en nedgang på seks prosent på ett år. Nedgangen må korrigeres i forhold til merkedager. Påsken kom i mars i år, som ga færre arbeidsdager i forhold til i fjor. Dette kan innebære at ledighetstallet er litt høyere enn hva det ellers ville ha vært.

Arbeidsledigheten er likevel høy sett i forhold til de mange nye IT-stillingene som nå lyses ut. I mars ble det lyst ut 399 stillinger.

- Måler vi opp mot den eksplosive veksten i nye IT-stillinger, må vi slå fast at andelen ledige fortsatt er relativt høy, sier underdirektør Hans Kure i Aetat til digi.no.

Han tror mange IT-folk nå etter flere års tørke og tøffe nedskjæringer, endelig tør å satse videre. Derfor er det stor omsetning i antall ledige stillinger. Men den jobben som forlates ønskes gjerne å erstattes med en erfaren og oppdatert person.

I tillegg må arbeidsledige konkurrere med nyutdannede som kommer rett fra skolene.

Personer som har gått arbeidsledige kan ha tapt kompetanse og ikke klart å holde seg oppdatert på nye områder.

Dette gjelder spesielt langtidsledige som går sakte nedover. Aetat hadde i februar 653 langtidsledige (ledige mer enn seks måneder), som er 87 færre i forhold til året før.

Kure tror langtidsledige kan ha vanskeligheter for å komme inn på arbeidsmarkedet igjen, som følge av gammeldags og uvirksom kompetanse.

Kravene til oppdatering av kunnskaper er gjerne større i IT-bransjen, som hele tiden må holde tritt med endringer i teknologien.

For ingeniører og IKT-yrker har det vært nedgang i ledigheten siden starten av fjoråret, og de siste månedene har nedgangen forsterket seg ytterligere.

Selv om ledigheten har vist en svak nedgang i hele 2004 og de tre månedene i år, er det fortsatt langt igjen til toppåret 2000. Da var markedet så og si støvsugd for arbeidskraft med i snitt bare 587 ledige gjennom hele året. Det betyr at vi i dag fortsatt har tre og en halv ganger så mange arbeidsledige IT-folk.

Det var i Norge totalt 88.981 ledige i mars som gir en ledighetsprosent på 3,7 prosent. Den prosentvise ledigheten blant IT-folk var i februar på 3,3 prosent.

Til toppen