IT-ledigheten faller, men ikke så fort

Arbeidskøen minker, men ikke så fort som tidligere i år. Antall ledige stillinger øker kraftig.

Arbeidskøen minker, men ikke så fort som tidligere i år. Antall ledige stillinger øker kraftig.

Mens det har vært en kraftig nedgang i arbeidsledigheten måned for måned, synes det nå å flate ut.

Ifølge underdirektør Hans Kure i Aetat har falt ledigheten med rundt 10 prosent i vårmånedene, men sommer gikk det noe saktere - ledigheten falt med syv- åtte prosent i juni og juli når man sammenligner med samme måned året før.

- Ledigheten er likevel synkende og det er en stor forbedring i forhold til i fjor, sier Kure til digi.no.

I september i år var det 2.100 arbeidsledige IT-folk, som er 262 færre enn september i fjor, noe som gir en nedgang på åtte prosent.

Det positive signalet i jobbmarkedet er at antall ledige stillinger. I snitt har stillingstilgangen økt med 50 prosent sammenlignet med i fjor. I flere måneder har det dukket opp dobbelt så mange nye stillinger som i fjor.

Ved utgangen av august var det registrert 2.257 ledige i IKT-relaterte yrker - delt opp i kategoriene systemutviklere, programmerere, dataingeniører og teknikere. Dette blir 157 flere arbeidsledige på en måned, som skyldes sesongvariasjoner.

- Enkelte aviser har blåst opp at arbeidsledigheten vokser, men da har de sammenlignet måned for måned. Dette blir feil ettersom det er store sesongvariasjoner i forhold til underliggende arbeidsvilkår, sier Kure.

Arbeidsledigheten vil variere utfra sesongsvingninger og er normalt høy i august med mange nyutdannede som melder seg på arbeidsmarkedet. Man må derfor alltid sammenligne med samme måned for ett år siden, ettersom gruppen blir for liten til å sesongkorrigere.

Totalt var det utlyst 280 ledige stillinger på Aetats nettsider eller annonser i aviser, tidsskrifter eller henvisninger fra bedriftenes egne hjemmesider. I tillegg rekrutteres det gjennom personlige nettverk.

Til toppen